Podle odhadů trpí hlukem půl milionu obyvatel Česka

Foto: Evropská komise

Téměř polovina Evropanů je vystavena hluku z dopravy, který může poškodit jejich zdraví. Údajně to souvisí s úmrtím 50.000 lidí na infarkt ročně. Uvedla to zpráva, kterou zveřejnila bruselská nevládní organizace Transport&Environment. A jak je to s hlukem v Česku? Podle odhadů je nadměrným hlukem postiženo asi půl milionu obyvatel.

Foto: Evropská komise
Podle nedávno zveřejněných oficiálních hlukových map je téměř 300 tisíc Čechů rušeno ze spánku hlukem vyšším než 60 decibelů. Světová zdravotnická organizace přitom uvádí, že už hluk nad 55 decibelů vážně obtěžuje a může nastartovat vznik onemocnění. Lidé se už obrací na soudy. Loni například obyvatelé pražského Barrandova, kde byl ve dne naměřen hluk nad 75 decibelů. Úspěšní byli lidé v blízkosti pražské magistrály a další žaloby se chystají. Seznam nejhlučnějších měst a obcí zveřejnil Ekologický právní servis, říká Michal Bernard.

"V ČR byla na konci ledna zveřejněna strategická hluková mapa. Je třeba říct, že nebyly mapovány všechny lokality. Byly mapovány tři aglomerace - Praha, Brno a Ostrava a hlavní pozemní komunikace, po kterých projede více jak 6 milionů vozidel ročně. My jsme ty hlukové mapy analyzovaly ze tří kritérií. Nejvíce obtěžovaných občanů žije v Praze, je to téměř 120 tisíc lidí. Potom jsme hodnotili z hlediska průměru - kolik lidí v obci je vystaveno nadlimitním hladinám hluku. Tam nám jako nejhorší vyšla obec Ostrovačice, Polom a Slavnič, kde je více než polovina obyvatel těchto obcí vystavena nadlimitní hlukové zátěži. A tím posledním kritériem, které jsme zvolili, je tzv. černá desítka. Obce a města, kde je nejvíce lidí v noci obtěžováno hlukem vyšším než 70 decibelů. To už jsou opravdu extrémní hodnoty, které poškozují zdraví těch lidí. V tomto kritériu nejhůře dopadla Olomouc, Znojmo a Opava."

Hodně se v souvislosti s hlukem hovoří o velkých městech, o pražské magistrále. Nezapomíná se tak trochu na malé obce podél dálnic, podél hlavních tahů?

"Je to tak. Ty hlukové mapy odhalily, že téměř 300 tisíc lidí v celé ČR je obtěžováno nadlimitním hlukem a na tomto čísle se silniční doprava podílí z 95 procent a je to především tranzitní doprava."

Nabízí se otázka, co s tím?

"Předně je potřeba říct, že výsledky těch hlukových map jasně dávají signál, že je třeba začít se problémem hluku seriózně zabývat. A to všichni od jednotlivých občanů, až po úředníky a politiky. Strategické hlukové mapy nebyly zpracovány samoúčelně. Mají na ně navazovat tzv. akční plány snižování hlukové zátěže. Akční plány má připravit ministerstvo dopravy pro silnice, pražský magistrát pro Prahu a kraje. Akční plány by měly obsahovat konkrétní opatření ke snížení hlukové zátěže a konkrétní časový harmonogram, do kdy by tak mělo být hotovo."