Stěhování Svobodné Evropy

obrněný transportér před budovou Radia Svobodná Evropa

Rozhlasová stanice Svobodná Evropa, jejíž provoz financuje americký kongres, se možná odstěhuje ze svého současného sídla v budově bývalého Federálního shromáždění v horní části Václavského náměstí. K přemístění stanice vedou obavy z možného teroristického útoku v centru Prahy. Více informací má Milena Štráfeldová.

Budova Radia Svobodná Evropa v Praze je od útoku na Spojené státy z 11. září pravděpodobně nejostřeji střeženým civilním objektem v zemi. V jejím okolí jsou rozmístěny vojenské transportéry a kromě policistů zde hlídkují i výsadkáři. Zesílenou ochranu Svobodná Evropa získala - podobně jako další pražská sídla amerických úřadů a institucí - kvůli hrozbě dalších teroristických útoků. Nebezpečí možného útoku zesiluje i fakt, že stanice vysílá také do islámských zemí, například do Iráku. Úlohu Svobodné Evropy při šíření demokracie ve světě při své nedávné návštěvě v jejím sídle zdůraznil prezident Václav Havel:

"Zastavil jsem se tu na chvíli v této pohnuté době, abych zopakoval své mnohokrát již vyjádřené uznání Vaší práci. Šíříte poselství pravdy a to je nesmírně důležité."

logo Radia Svobodná Evropa
O možném přestěhování rozhlasové stanice do jiné budovy kvůli možnému útoku v centru hlavního města se uvažuje už několik dní. Prezident Havel sice prohlásil, že by přemístění stanice do jiného objektu v méně frekventované oblasti bylo absurdní, podle premiéra Zemana je však přestěhování Svobodné Evropy možné, pokud o to Američané požádají. Přemístění rozhlasové stanice nevyloučil po jednání s poslanci zahraničního výboru sněmovny ani ministr zahraničí Jan Kavan. Tyto úvahy podle Kavana vycházejí především z bezpečnostních hledisek:

"Každá zodpovědná vláda musí udělat taková opatření, aby nedošlo k takovýmto útokům v centru Prahy a zvláště na tak citlivém místě, jako je budova bývalého Federálního shromáždění."

Při případném stěhování rozhlasové stanice bude vláda vycházet jak z přání Spojených států, tak i vedení Radia Svobodná Evropa, s nimiž o tom v současné době jedná.