Sto let, sto pochodů - turisté slaví výročí republiky

Foto: Daniel Zach

Kdybyste se chtěli projít po první trase, kterou vyznačil Klub českých turistů, potřebovali byste plavky a šnorchl. Vedla totiž ze Štěchovic ke Svatojánským proudům a dnes leží pod hladinou Štěchovické přehrady. Klub českých turistů letos slaví 130 let. Rovnou stovkou pochodů, se rozhodl oslavit nejen svoje výročí, ale i sté výročí republiky. To sice budeme slavit až příští rok, ale protože by se sto pochodů nestihlo, první startuje už teď.

Vratislav Chvátal,  foto: archiv Klubu českých turistů
Pilní turisté můžou vyhrát i zajímavé ceny, dodal Vratislav Chvátal - předseda Klubu českých turistů:

"Zahajujeme tuto sobotu 25. března. Je to pochod Za jarním sluníčkem. Máme několik tras a cíl je v Národním technickém muzeu. Finále bude 26. až 28. října 2018 v Praze na náměstí Republiky."

Klub českých turistů (KČT) je organizace s dlouhou tradicí. Kdo byl jeho prvním předsedou?

"Prvním předsedou byla kultovní osobnost, vlastenec Vojta Náprstek. Nicméně tehdejší iniciátoři vzniku Klubu českých turistů použili osobnost Vojty Náprstka jako mediální vstupenku. Náprstek nebyl dlouho v předsednické pozici. Asi po půl roce funkci opustil, protože měl spoustu dalších aktivit."

Jaké další známé osobnosti byly mezi členy Klubu českých turistů?

"Z těch nejznámějších osobností bych zmínil Stanislava Jiřího Gutha Jarkovského, který byl prvním členem Mezinárodního olympijského výboru a zakladatelem Českého olympijského výboru. Byl dlouholetým redaktorem časopisu turistů, i předsedou Klubu českých turistů. Pak to například architekt Vratislav Pasovský, který se zasloužil o navrhování a výstavbu mnoha turistických chat."

Bezručova chata na Lysé hoře,  foto: Petra Štrymplová
Kolik turistických chat teď máte, a v jakém jsou stavu?

"Dřív měl Klub českých turistů chat mnohem víc. Teď jich je asi 50 ve všech krajích České republiky. Ústředí KČT má v majetku 14 těchto chat na zajímavých místech. Například v Krkonoších Vosecká bouda, Brádlerovy boudy, Výrovka. Snažíme se samozřejmě o ně pečovat. Je to finančně náročné, protože peněz se ve spolkovém prostředí nedostává. Nicméně jsme se pustili zhruba před dvaceti lety do obnovy Bezručovy turistické chaty na vrcholu Lysé hory. To se podařilo a chata byla s přispěním mnoha dobrovolníků, měst a obcí postavena a zkolaudována v loňském roce."

Že je turistické značení v Česku unikátní, se všeobecně ví. Ale kdo ho vymyslel?

"Nevím, kdo z těch prvních funkcionářů s tím přišel. Nicméně je to ryze český produkt. Nejprve se vycházelo z jedné značky, která vypadala trošku jinak a byla jen červená. Jak přibývaly trasy, tak se ukázalo, že schází další barvy. Kdyby byly všechny značky červené, tak by lidé bloudili. Tak se přidala modrá, zelená a žlutá."

Jsou trasy barevně odlišeny podle obtížnosti, nebo je to čistě jen o barvách?

"V první řadě je to o tom, aby se nikde nekřížila červená s červenou nebo modrá s modrou. Ale zároveň je i jistá vnitřní hierarchie. Červenou barvou jsou značeny zpravidla dlouhé úseky- hřebenové trasy a dálkové trasy. Aby se nekřížily, tak i modré jsou víceméně dlouhé trasy. Zelené jsou ty boční a žluté jsou odbočky a spojky."

Foto: Daniel Zach
Značky dělají neplacení dobrovolníci. Kolik lidí se zapojilo do značení?

"Je to relativně velká skupina lidí, 1500 specialistů značkařů. Laická veřejnost si představuje, že to nic není, že značkař jde, má kyblík se štětcem, a mázne, kde se mu zachce. Ale je to velmi propracovaný systém, který má svoji metodiku, dokonce je na to i státní technická norma. Klub českých turistů na to dbá, protože udržet kvalitu, průchodnost a přehlednost všech tras je naše priorita," uvedl předseda Klubu českých turistů Vratislav Chvátal.

Turisticky značené trasy měří víc než 42 tisíc kilometrů a je tu na 65 tisíc směrovek a tabulek.