Stříbrný

Foto: Archiv des Tschechischen Rundfunks - Radio Prag
0:00
/
0:00

V dalším pokračování seriálu o záludnostech českého jazyka se jeho autorka, Věra Schmiedtová zamýšlí na významy slova "stříbrný".

Stříbrný pražský groš
Rozhodli jsme se, že doplníme příspěvky o barvách o zlatou a stříbrnou. Označení barvy je pro tato slova významem druhořadým. Tato dvě slova mají mezi sebou vzájemný vztah. Pokud je vybudováno pořadí cennosti, zlato je na prvním místě, stříbro na druhém. Bronz jako třetí platí jen ve sportu. Stříbrný nevyjadřuje vysoké kladné hodnocení, tak jako zlatý. Pokud dostane někdo stříbrnou medaili, je druhý, pokud někdo slaví stříbrnou svatbu, je to cenné, ale zlatá svatba je zlatá svatba. Další stupeň hodnocení jakoby nás už tolik nezajímal. Dokladem je i přísloví mlčeti zlato, mluviti stříbro. Bronz jako třetí kov v pořadí do obecného jazyka nepronikl. Můžeme se s touto škálou setkat jen u medailí i u názvů nedělí, které předcházejí před Vánocemi (bronzová, stříbrná, zlatá). U peněžních karet se mluví o kartách zlatých s vysokým množstvím výhod a také o kartách stříbrných, nejvyšší hodnotu má karta platinová.

Slovo stříbrný má základní význam vyrobený ze stříbra

-obrali ho i o stříbrné cigártašky

může také vyjadřovat vztah ke stříbru

-Kutná Hora byla po Praze nejbohatším městem českého království a proslula především svými stříbrnými doly... Město vzniklo díky " stříbrné horečce " naprosto živelně.

a nebo kvalitu, která připomíná stříbro

stříbrné knoflíky z nedělního kabátu

Nás zajímá barva. Označíme-li něco jako stříbrné, často se s barvou slučuje i jiskření nebo lesk. Je zajímavé, že stejně jako zlatá, tak i stříbrná označuje vlasy. Často se používá slovo stříbrný pro vodu. Význam se doplňuje zvukovým vjemem - jasně zvonivý. Použijeme-li přídavné jméno stříbrný, je jím označený objekt hodnocen kladně.

-pokýval svou stříbrnou hlavou -obdivoval jsem její stříbrné kadeře -Venku se koulel po černém nebi stříbrný měsíc -stékaly stříbrné curůčky večerního deště -Vysoko nad stříbrnou hladinou Vltavy -Maryčka...měla stříbrný hlásek -vzala mě se stříbrným smíchem pod paží

I zde je označení pro nositele stříbrné medaile

-stříbrný desetibojař -členové stříbrného družstva -protože doslova celý národ sledoval spanilou jízdu stříbrných hochů Objevily se nové frazémy:

-Nenarodila jsem se se stříbrnou lžičkou v puse (to znamená, že nepochází z bohaté rodiny) -Pokud jde o tzv. rodinné stříbro ( tedy podniky, které nechceme prodávat zahraničním investorům )

A na závěr zkusme říct tyto dva jazykolamy!

Letělo tři sta třicet tři stříbrných křepelek přes tři sta třicet tři stříbrných střech 333 stříbrnejch stříkaček stříkalo přes 333 stříbrnejch střech


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz