Sucho? Pro leteckou archeologii ideální

Ilustrační foto: Civertan, CC BY-SA 3.0

Požáry, nižší úrodu obilí, úhyny ryb...to všechno s sebou přináší letošní suché a horké počasí. Ne všem ale vadí, naopak, najdou se i profese, které jej vítají. Mezi ně patří třeba lidé, kteří se věnují letecké archeologii.

Martin Gojda,  foto: Elena Horálková,  ČRo
Letecká archeologie patří mezi metody nedestruktivní. Není divu, odborník se totiž na rozdíl od jiných výzkumů ke svému cíli nepřiblíží ani na dotek. Naopak, sleduje jej z výšky a využívá fotografie a jiné záznamy. Všímá si při tom třeba půdy nebo vegetace, která na dříve zastavěných plochách vypadá jinak než v okolí. Letecké archeologii se dlouhodobě věnuje také Martin Gojda ze Západočeské univerzity v Plzni:

"Za těch 25 let byly asi dva extrémně kvalitní roky z toho pohledu, že bylo sucho, které přispělo k výraznému zviditelnění řady archeologických lokalit. Můžeme mluvit o mnoha desítkách, téměř stovce. Šlo o roky 2006 a 2011. Letos jsme příliš mnoho nenalétali, ale i letos byl díky suchu efekt velice dobrý," popsal ve vysílání Českého rozhlasu.

Hrob Praotce Čecha stále s otazníkem

Ilustrační foto: Civertan,  CC BY-SA 3.0
Leteckou archeologií se u nás zabývá několik pracovišť a předpokládá se, že by její význam mohl v budoucnu ještě vzrůst. Díky ní se třeba na našem území podařilo identifikovat místa, kde kdysi ležely dočasné tábory římské armády. Po leteckém průzkumu pak často následuje ten terénní, který může, ale také nemusí nálezy potvrdit.

"Nejvíce výzkumů děláme na trasách velkých řek. Zejména Labe a Ohře. Máme hodně objevů na Podřipsku. Před deseti lety, právě díky suchům jsme objevili objekt, který jsme pracovně nazvali "hrobka Praotce Čecha", protože je to v obci, která leží vzdušnou čarou tři kilometry od Řípu. Už v 16. století se v pramenech mluví o tom, že tam měl být pohřben Praotec Čech. My jsme tam pak dělali nějaké výkopy, ale bohužel se přesně neprokázalo, o co se jednalo."

Experti pomocí letecké archeologie odhalili ale třeba také pravěká sídliště nebo novověká opevnění. Objevit se podařilo mnoho lokalit, o kterých se dosud nevědělo. Podobné informace lze pak využít třeba při plánování staveb.