Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí

Pod záštitou výboru pro evropskou integraci PSP ČR se konala minulý čtvrtek prezentace publikace "Co daly naše země Evropě a lidstvu".Její první dvě části redigoval pro předválečný Evropský literární klub univerzitní profesor Vilém Mathesius. III. část sborníku, nazvaná "Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí" vychází právě v těchto dnech opět v Evropském literárním klubu.Informuje Jana Peterková.

Připomínám,že Evropský literární klub, který publikuje kvalitní literaturu na neziskovém základě, obnovil svou činnost před třemi roky ,a to po padesátileté nucené přestávce. Předseda správní rady Evropského literárního klubu Ladislav Venyš knihu, která na šesti stech stránkách shrnuje to nepodstatnější z posledního půlstoletí novodobého vývoje našeho státu, představil takto: V příjemném prostředí atria poslanecké sněmovny a za hojné účasti známých osobností upozornil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus na tento fakt: Hlavní pozornost všech přítomných si získal nestor českých historiků prof. Josef Polišenský, dnes 85- ti letý muž, který jako student pomáhal profesoru Vilému Mathesiovi s prací na prvních dvou dílech knihy "Co daly naše země Evropě a lidstvu". Redaktory právě vycházející třetí části publikace "Co daly naše země Evropě a světu" jsou Ivan Havel a Dušan Třeštík. Věděc doc. Havel v souvislosti s úvahami spojenými s naším přibližováním se Evropě, apeloval na potřebu sebereflexe. Historik Dušan Třeštík se v átriu poslanecké sněmovny zamýšlel nad tématem sborníku, který vydal Evropský literární klub. K názoru historika Dušana Třeštíka , redaktora právě vycházející knihy "Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí" dodávám, že toto i graficky sličné dílo vychází v rámci projektu Praha - Evropské město kultury roku 2OOO.