Tady Havel, slyšíte mě?

Vaclav Havel

Prezident Václav Havel jednal ve středu celé dopoledne na generálním štábu o aktuálních úkolech a problémech české armády. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Vaclav Havel
Prezident se v doprovodu ministra obrany Vladimíra Vetchého setkal s náčelníkem generálního štábu Jiřím Šedivým a veliteli jednotlivých druhů vojsk. Novinářům pak v krátkém prohlášení řekl, že s armádními představiteli hovořil samozřejmě o mediálně známých a populárních tématech, jako je nákup nadzvukových stíhaček či modernizace tanků. Ale rozprava o těchto konkrétních věcech dotýkajících se výzbroje nebyla podle Václava Havla hlavním cílem porady. Václav Havel informoval vojáky o přípravách summitu NATO, který se v roce 2002 má uskutečnit v Praze. Poprvé ve své historii by se tak aliance sešla za bývalou železnou oponou na území nového členského státu. V této souvislosti prezident připomněl, že nikdy v historii neměla země tak pevné bezpečnostní zakotvení, jako nyní, což ji ovšem nezbavuje odpovědnosti přispívat všemi silami k upevnění kolektivní bezpečnosti. V přítomnosti velitelského sboru české armády zatelefonoval Václav Havel rovněž velitelům českých jednotek, které působí v Kosovu a v Bosně. Účastníci hovoru přitom nepoužívali prvky utajení. Prezident se zajímal o to, jak se vojákům daří a jak snášejí pobyt mimo vlast. Poděkoval jim zároveň za důležitou práci, kterou odvádějí a která slouží dobrému jménu České republiky. U české jednotky v Kosovu došlo tento týden k pravidelnému půlročnímu střídání vojáků. Velitel jednotky informoval Václava Havla, že vše proběhlo v pořádku, ve středu večer bude už jednotka v plném stavu a zaujme pozice k plnění bojového úkolu. Velitel zároveň tlumočil Václavu Havlovi pozdravy od místních obyvatel. Prezident pozdravy obyvatelům Kosova opětoval.