Tragické události v Prlově a na Ploštině přišly na samém konci války

Památník Ploština, foto: Pornero CC BY 3.0

Vrátíme se dnes do jarních dní roku 1945. II světová válka se tehdy chýlila ke konci, v několika valašských osadách a vesnicích ale došlo k tragickým událostem, které se připomínají dodnes. Obce ale stojí jakoby ve stínu osudů Lidic nebo Ležáků.

Památník Ploština,  foto: Pornero CC BY 3.0
Vrátíme se dnes do jarních dní roku 1945. II světová válka se tehdy chýlila ke konci, v několika valašských osadách a vesnicích ale došlo k tragickým událostem, které se připomínají dodnes. Obce ale stojí jakoby ve stínu osudů Lidic nebo Ležáků.