Transplatntace

Nejen odbornou veřejnost v Česku nedávno doslova šokovala zpráva, že rusko-německé firma Transpla-Cent, sídlící v Praze, nabízela pacientům v Německu ledviny ze živých dárců. Právě toto téma, ale i problémy transplantací vůbec jsou námětem dnešní rubriky, kterou připravil Josef Kubeczka.

Zpráva, o které byla řeč v úvodu, se dotkla zejména české lékařské obce, především pak odborníků přes transplantace. I proto jsem o rozhovor požádal přednostu Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze MUDr. Štefana Vítka. Jak na tuto informaci reagovalo vaše centrum? Doktor Štefan Vítko je také předsedou České transplantační společnosti a dokonale zná historii tohoto medicínského oboru v Československu a posléze v Česku. Sdělil mi, že první úspěšná transplantace ledviny byla u nás provedena v roce 1966 a do dnešního dne je více než 4 tisíce pacientů po tomto zákroku. Provádí se rovněž transplantace jater, ledviny a pankreatu, srdce a jako poslední byla zahájena transplantace plic. Úspěšnost přežívání pacientů po těchto zákrocích je poměrně vysoká. U transplantací ledvin činilo jednoroční přežívání štěpů v polovině sedmdesátých let zhruba 40 procent, v posledních dvou letech stouplo na 92 procent. Podle doktora Vítko je v tomto ohledu česká medicína srovnatelná s Evropu i světem: Legislativní zakotvení transplantací a dárcovství lidských orgánů není v České republice příliš dobré. Zákon z roku 1966 se jen zmíňuje o tom, že transplantace existují, směrnice ministerstva zdravotnictví z roku 1984 se týká odběrů orgánů ze zemřelých dárců. Česká republika tedy nemá samostatný transplantační zákon. Jak však říká doktor Štefan Vítko, začíná se blýskat na lepší časy: Začali jsme šokující zprávou, skončíme informací pozitivní. Úspěchem totiž nedávno skončilo těhotenství osmadvacetileté učitelky z Uherskohradišťska Aleny Mackové, které lékaři před dvěma lety museli kvůli jejímu onemocnění transplantovat játra. Narodil jí zdravý chlapeček. Bude to v budoucnu zcela normální jev? - ptám se doktora Štefana Vítka: Podle názoru doktora Štefana Vítka, přednosty Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, stejně tak - v souvislosti s rozvíjejícím se klonováním - nehrozí zrození novodobého doktora Jakkyla a doktora Hyda.