Třetí ročník humanitární akce Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Pod heslem, že dobra není nikdy dost, zaplavil ve čtvrtek skoro dvě desítky měst v České republice Den dobré vůle. Třetí ročník humanitární akce Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové se symbolickým červeným srdíčkem má pomoci opuštěným dětem. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Den dobré vůle měl připomenout desáté výročí založení Výboru dobré vůle, u jehož zrodu stála první choť prezidenta Olga Havlová. Výbor pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžce zapojují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. "Často jsme nespokojeni sami se sebou a cestou, jak se s tím vypořádat, je začít pomáhat druhým," soudí předsedkyně Výboru Dana Němcová. V sedmnácti českých a moravských městech včetně Prahy členové Junáka, tradiční spojenci Dne dobré vůle, rozdávali za dobrovolný příspěvek červené srdíčko do klopy. Pro děti byly připraveny bohaté programy, při nichž si děti hrály a dostaly hračky. V hlavním městě vrcholil Den dobré vůle zahradní slavnostní na Žofíně, kde se děti sešly s dárci a zajímavými osobnostmi. Smysl celé akce je pro Danu Němcovou jednoznačný: Při loňském Dnu dobré vůle se mezi dárci nasbíralo 120 tisíc korun, letos se počet měst výrazně rozrostl, a proto se očekává výnos vyšší. Od svého založení vydal Výbor na zlepšení života nemocných, zdravotně postižených a osamělých 800 miliónů korun. Loni přispěl potřebným 11 milióny korun, z toho na děti připadlo pět miliónů.