Třetina lidí nedůvěřuje policii

Více než dvě třetiny lidí v České republice považují policii za svého partnera, na nějž se mohou s důvěrou obrátit. Přitom dvě třetiny dotázaných mají malou důvěru ve snahu policie dostatečně řešit případy korupce ve svých řadách. Takové, ale i další údaje přinesl nejnovější průzkum společnosti StemMark.

Dopravní policista v Plzni střílel po chodci, jenž na červenou přecházel silnici. Policista použil služební zbraň k varovnému výstřelu a poté zasáhl projíždějící automobil. Za zneužití pravomoci veřejného činitele je v Chebu stíhán během krátké doby už druhý kriminalista z tamního okresního policejního ředitelství. Podle informací z tisku vzal policista úplatek od obchodníka za to, že mu nebude dělat potíže nepříjemnými kontrolami. Kdo má pak policistům věřit?

"Je nás téměř 50 tisíc. Každému z vás jsem schopen doložit, že v každé profesní skupině se může stát takováto záležitost. To je přirozené, lidské. Psychika člověka je složitá záležitost, křehká a vyvíjí se,"

hájí své podřízené policejní prezident Jiří Kolář. I přes všechny chyby, kterých se policisté dopouštějí a o kterých se veřejnost dozví přes média, považují dvě třetiny občanů Policii ČR za partnera, na kterého se mohou s důvěrou obrátit. 68 procent je přesvědčeno o kvalitě a profesionalitě vykonávané práci policistů a 58 procent občanů míní, že Policii ČR řídí schopní odborníci. Výhrady mají občané naopak k nerovnému přístupu policistů k lidem různého společenského postavení a zejména k nedostatečnému postihu přestupků policistů ze strany vedení. To je pro policejného ředitele Jiřího Koláře největším překvapením. Policejní prezident přiznal, že nedokážou vždy postihnout policisty za jeden přestupek stejně, a proto je třeba tresty sjednotit. Přesto prestiž policie ve společnosti roste. 66 procent by podporovalo rozhodnutí svých dětí pro práci u Policie ČR a podle 76 procent dotázaných je povolání policisty spíše perspektivní povolání. Přitom každý čtvrtý občan by nechtěl vystoupit jako svědek pod svým jménem. Jak si to vysvětluje Jan Tuček, ředitel společnosti StemMark, který výzkum prováděla?

"Buď nevěří, že čas, který by tomu věnovali, povede k zásadnímu efektu. Relativně vysoké číslo nedůvěřuje policii v tom, že by dokázala vyřešit problém, stížnost, která byla podaná. Dalším důvodem může být strach z pachatelů a podobně."

Pocit ohrožení a obavy z trestných činů pociťují s různou intenzitou více než dvě třetiny občanů. Všeobecně přítomný strach je z dopravních nehod, kterých se obávají čtyři pětiny občanů. Fyzického násilí v různých formách se obává téměř polovina občanů.