Tři lokality z Česka - zámek Kynžvart, kolonie Baba a Nový dům - získaly značku Evropské dědictví

Zámek Kynžvart, foto: Ondřej Žváček, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Západočeský zámek Kynžvart, pražská kolonie Baba a brněnský Nový dům se dostaly mezi deset nových přírůstků prestižního seznamu památek oceněných značkou Evropské dědictví. Cílem je ocenit památky, které sehrály úlohu v dějinách Evropy nebo při evropské integraci.

Zámek Kynžvart,  foto: Ondřej Žváček,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Kancléř Metternich,  foto: CC0
Symbolická hodnota místa je při rozhodování o udělení značky ještě významnějším kritériem než jeho estetická či architektonická kvalita. Zámek Kynžvart je spojený s historickou iniciativou kancléře Metternicha. Představuje místo, kde se formovala ponapoleonská Evropa.

"Zvláště v první polovině 19. století za majitele knížete Metternicha se Kynžvart stal místem setkávání evropských diplomatů a politiků. Vznikly tu různé dokumenty, které ovlivňovaly vývoj Evropy," uvedl kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Jak dodal, při udělení ocenění se hodnotí i plány do budoucna.

"Zúročili jsme to, čemu se věnujeme, a to je posilovat a propagovat evropskou myšlenku. V minulosti jsme se zapojili do několika mezinárodních projektů. Vytvořili jsme putovní výstavu Metternich a jeho vize míru. Plán je asi tříletý, zahrnuje i výstavu o vytvoření stezky po zámeckém parku, který patří k největším v ČR a připravujeme i expozici na téma Metternichových sbírek. Klíčovým exponátem bude kynžvartská daguerrotypie, která je od roku 2017 zapsaná mezi památky v registru Paměť světa."

Kynžvartská daguerrotypie,  foto: CC0
Daguerrotypie je předchůdcem fotografie a patří k nejvzácnějším zámeckým sbírkám. Majiteli Kynžvartu kancléři Klementu Metternichovi ji věnoval v roce 1839 objevitel daguerrotypie Louis Daguerre ještě předtím, než svůj vynález zveřejnil. Dokonce je na ní věnování napsané Daguerrem.

Kastelán: Ocenění je energetická injekce do další práce

Zámek Kynžvart prodělal rozsáhlou obnovu a získal již cenu Europa Nostra. Také značka Evropské dědictví je prestižní záležitostí, uvedl kastelán Ondřej Cink.

"Pro mě osobně nebo pro můj tým je to jakási energetická injekce do další práce. Tohle nám umožňuje si tu práci užít a pracovat na projektech, které věřím, že mají smysl. V současné době se pilně věnuji přípravě žádosti do Norských fondů. Chtěli bychom část našeho areálu, který je dosud v zanedbaném stavu, obnovit. Je to čajový pavilon v zámeckém parku."

Kolonie vznikaly podle návrhů významných architektů

Kolonie Baba,  foto: Jirka Dl,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0
Kromě Kynžvartu vybrala porota také soubor meziválečných experimentálních sídlišť moderní architektury - pražskou kolonii Baba a brněnskou kolonii Nový dům. Ocenění získaly v rámci společné přihlášky Česka, Polska, Rakouska a Německa, kde mezi světovými válkami vznikly kolonie funkcionalistických staveb.

Dejvická osada Baba zahrnuje 33 vil, které vznikaly pod vedením architekta Pavla Janáka. Své domy si tu nechala postavit řada známých osobností od významných architektů. Osada byla vystavěna jako jedna ze šesti v Evropě. V roce 1993 získalo území statut městské památkové zóny. Kolonie Nový dům v Brně - Žabovřeskách představuje 16 funkcionalistických budov postavených v roce 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku Československa.

Mezi deseti novými držiteli značky Evropské dědictví je mimo jiné skupina tří historických domů v centru lotyšské metropole Rigy nazývaná Tři bratři, vraky lodí u portugalského souostroví Azory nebo zbytky antického osídlení v italské Ostii. Na seznamu je nyní 48 míst včetně nových přírůstků.