Tripartita se nedohodla, ale jednání nekončí

Vláda trvá na desetiprocentní redukci mzdových prostředků, ale chce dál jednat se zástupci zaměstnavatelů a odborů o způsobu snížení mezd. Na úterním jednání tripartity to slíbil premiér Petr Nečas. "Budeme se zabývat některými námitkami, jakým způsobem provést snížení objemu platů ve veřejném sektoru,"řekl předseda vlády.

"Vláda v žádném případě neustoupí od samotného principu o deset procent objem platů ve veřejném sektoru snížit. Jsme ale připraveni diskutovat o způsobu, jak proběhne toto snížení, zda cestou tarifů, jakým způsobem upravit tarifní tabulky, zda jít prostě nějakou jinou cestou, zda v některých sektorech to udělat odlišně, a podobně. To jsou věci, o kterých jednáme a budeme jednat."

Na platy státních zaměstnanců by mělo být ve státním rozpočtu v příštím roce o deset procent peněz méně. Jednání vlády se zástupci odborů a zaměstnavatelů v tomto směru nic nového nepřineslo. Kvůli podobě státního rozpočtu a hlavně škrtům připravují odbory na příští úterý protesty. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila výhrady odborů k návrhu státního rozpočtu trvají:

Jaroslav Zavadil
"Země se nedá řídit jenom škrty, a my jsme přesvědčeni, že tento rozpočet je bohužel založen hlavně na škrtech, že není vůbec založen na příjmových věcech, které my jsme vždycky doporučovali. Z toho potom samozřejmě vyplývají ty škrty. My se domníváme, že bude velmi velký pokles kvality veřejných služeb. Mluvím o službách, které se týkají zdravotnictví, policie, hasičů a dalších."

O případné stávce odborový předák Jaroslav Zavadil zatím mluvit nechce:

"Pokud se týká stávky, kteréž to slovo já nerad používám, tak to uvidíme, protože budou před námi 'důležitější' reformy - důchodová reforma, zdravotnická reforma, a tam se bude lámat chleba."

Zástupci zaměstnavatelů vznesli na jednání tři zásadní připomínky. Nesouhlasí s tím, že by firmy měly od příštího roku hradit třetí týden nemocenské, nelíbí se jim pokles investic do dopravní infrastruktury a rozdělení prostředků na vědu, výzkum a inovace. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl vládě vytýká, že se nesnaží snižovat veřejný dluh rychleji:

Petr Nečas  (vlevo) a Jaroslav Míl,  foto: ČTK
"Osobně s některými věcmi také nesouhlasím. Myslím si, že argumenty v oblasti financování, kofinancování některých projektů, financování vědy a výzkumu byly lehce za hranou nebo zavádějící, ale to není u rozpočtu to podstatné. To podstatné je skutečně dostat se co nejrychleji se zadlužením dolů. Jestli bych vládě něco zásadně vyčítal, pak je to to, že dává vyrovnaný státní rozpočet až na rok 2016. To je prostě pozdě. My si nemůžeme dovolit takové prodlení."

Odborům Jaroslav Míl vytkl jedinou věc - že se neozývaly, když zemi zadlužovala vláda sociálních demokratů vedená Jiřím Paroubkem. Rozhodující teď podle něj bude podoba reforem:

"Pro mně bude rozhodující, s jakým směrem vláda přijde na jaře příštího roku. A to je klíčové. Tak, aby v září, v říjnu, v listopadu příštího roku na stole ležely reformy a diskutovali jsme konkrétní parametry reforem, ať už schválených, nebo připravených. To je pro mně rozhodující."

Vláda má předložit návrh státního rozpočtu na příští rok do Poslanecké sněmovny do konce září.