Tropická vedra

0:00
/
0:00

Věru Schmiedtovou tentokrát k jazykozpytnému zamyšlení inspirovaly červencová tropická vedra.

Podívejme se do korpusu s jakými slovy se nejčastěji spojuje letní den.

Může být horký (53x), parný (12x), teplý (10x), krásný (18x), nádherný (9x). Takže letní den máme spojený s horkem, teplo a horko, jak vidíme na nejčastější spojitelnosti, je nám příjemné.

Teď se podíváme na spojení tropický den. Spojení není nijak emocionálně zatíženo. O tropických dnech konstatujeme, kolik jich bylo. Zato spojení tropická vedra je jiné. Tropická vedra už pociťujeme velmi intenzívně.

Pokud bychom se podívali na synonymickou řadu slov, která označují teplé počasí a seřadili je na základě vzestupné tendence, bylo by jejich pořadí asi takovéto: teplo, horko, parno, vedro, hic. Vidíme tedy, že vedro je velmi vysoko a označuje tedy vysoký stupeň tepla.

Vraťme se ke spojení - tropická vedra, které je mnohem častěji užívané v množném čísle. Slovo vedro vnáší do spojení svou intenzitu. Pokud mluvíme o tropických vedrech, vidíme, že nás obtěžují. Často se o nich mluví jako o vlně tropických veder, která panují, udeřila nebo jsou dlouhotrvající. Na základě jejich působení vznikají záporné následky. Používá se například předložka následkem, po které je vyjádřen nějaký záporný děj.

- Během pouhých 24 hodin následkem tropických veder zemřelo asi 60 starších osob.

Najdeme i spojení s příslovcem nebo předložkou navzdory, které také vyjadřují něco, co se podařilo proti zápornému působení.

- Navzdory tropickému vedru se o jeden z vrcholů mítinku postarala turecká běžkyně, která vyhrála s obrovským náskokem závod na 1500 metrů

Vidíme tedy, že na rozdíl od letního dne jsou tropická vedra chápána veskrze záporně.

A nakonec si řekněme, co je to vlastně tropický den? Existují dva významy. Jednak je to astronomický termín. Je to doba mezi dvěma vrcholy Slunce, tedy 24 hodin. Kromě toho existuje hvězdný den, což je doba otočení Země kolem osy.

Spojení tropický den, který užíváme v našem příspěvku, je den, kdy teplota dosáhne +30°C a více. Ještě také existuje spojení tropická noc, to je taková, kdy teplota neklesne pod +20°C.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz