Tunely a tunelování

Minule jsme si ukázali nové významy čtyř slov, která byla velmi oblíbená začátkem devadesátých let: smyslupný, čitelný, průhledný a trasparentní. Dokládají nám očekávání společnosti od demokracie, tedy kontrolu věcí veřejných.

V roce 1996 je prvně možné zaznamenat nový význam slov tunelovat, vytunelovat, tunelování, vytunelování, tunelář, tunel. Od roku 1996 frekvence těchto slov narůstá.

V dokladech z roku 1991 nacházíme jen citáty s původním významem. Například: Z úsporných důvodů jsou tunely i stanice metra hloubeny shora. (Lidové noviny). Avšak v roce 1997 nacházíme např. v Respektu titulek: Tunel z C.S. Fondů zatím beztrestný. Co znamená nový význam slova tunelovat? Nekontrolovaně převádět peníze z bank, peněžních fondů, akciových společností a podniků na soukromá konta.

Nový význam slova poznáme i z jeho spojitelnosti. Tedy ze slov, která se často vyskytují v jeho blízkosti. Původní význam slova tunelář se spojuje se slovy silničář, stavbař, razit, tunel. Nový význam slova tunelář má spojitelnost - banka, peníze, fondy, podvodník, zloděj, bojovat proti tunelářům, pozor na tuneláře.

Přes všechnu snahu idealistů o čitelnost a průhlednost se přihodilo něco, co idealisté nečekali. Kdosi skrytě, v podzemí a bez kontroly kradl. I když poctivá část společnosti se snažila žít a činit smysluplně a důvěřovala v kontrolu věcí veřejných.

Nezávisle na tomto novém významu je v současné čestině používaný idiom světlo na konci tunelu. Tady je myšlen ten původní význam slova tunel. Spojení znamená, že nám svitla naděje. Objevilo se světlo na konci tunelu.

Tak tedy: na slyšenou příště, ale s veselejším tématem.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz