Tvoření slov

Protentokrát se podíváme na tvoření slov, například na příponu -ismus, ista.

Při užívání jazyka dodržujeme pravidla jazykového systému. Ale někdy se nám chce si s jazykem hrát a přitom se trochu pobavit a zasmát. Potom tato pravidla porušujeme.

Tak třeba - tvoření slov.

Příponou -ista jsou pravidelně tvořena podstatná jména mužského rodu, která označují činnost nebo příslušnost ke skupině. Odborně se jim říká jména konatelská. Například: policista, motocyklista, komunista. Všechna tato slova jsou vytvořena z přejatého základu. Samotná přípona je pociťována jako cizí.

Podívejme se na nové slovo potížista. Humornost u tohoto slova je vyvolávána spojením významu základu potíž, který je český, a přípony -ista, která je pociťována, jak už jsem řekla, jako cizí. Je to tedy hybridní slovo. Potížista je člověk, který činí potíže. V užití jazyka ale potíže nečiníme, trpíme jimi. V Reflexu z roku 1994 jsem našla ukázku:...pan Vybíral je založením obecní potížista, člověk, který z principu a ze záliby narušuje zaběhnuté pořádky. Stejným významovým posunem jsou vytvořena i následující dvě slova: katastrofista a trémista

Ale najdeme i další slova, vytvořená s jazykovým humorem a s použitím stejné přípony: donchuanista, skandalista, srandista, virválista, šprýmista, všechna jasně nespisovná. Nositelé těchto vlastností jsou činitelé těchto dějů, humorně působí spojení základů, které jsou velmi neformální, a přípony, která je pociťována jako cizí, tedy knižní.

Trochu jinak jsou vytvořena slova : profuturista, rádobyhumanista, takyhumanista. Tato slova jsou vytvořena taky hybridně, předpony jsou české, zbytek slova je pociťován jako původně cizí .

Druhou ukázkou vybočení z pravidelnosti slovotvorby je ne příliš slušné slovo vlezdoprdelismus. Ukázka je z Reflexu z roku 1993: Co je to?...známý český vlezdoprdelismus?

Slovo profituje ze spojení přípony -ismus, která je latinského původu a pravidelně se s ní tvoří především termíny, a první části složeného slova, která je původu českého a velmi neformálního. Slova vytvořená příponou -ista, o kterých jsme mluvili před chvílí, jsou velice často tvořena na pozadí slov s příponou -ismus. I zde máme do dvojice slovo vlezdoprdelista. V Mladé frondě Dnes v roce 1998 bylo toto slovo použito v následujícím kontextu: Ve své nadutosti, obklopen bandou bezcharakterních prospěchářů a vlezdoprdelistů, ani nepozoroval úbytek svých voličů. Podobným způsobem, s pomocí přípony -ismus, jsou tvořena i podstatná jméno: jánabráchismus, jetřebismus, kůlplotismus, napnelismus. Poslední slovo vytvořili už Voskovec a Werich.

Tento slovotvorný postup se dá sledovat i u jiných přípon, ale o nich si řekneme v jiném dílu.

Na slyšenou příště.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz