Týden v ČR

0:00
/
0:00

Česká republika by měla v příštím roce hospodařit s deficitem sto pět miliard korun. Vláda také schválila dlouhodobou koncepci, která by měla pomoci lidem na okraji společnosti. Menší obce si polepší možná až o 14 a půl miliardy korun. Rada vysokých škol odmítla návrh na školné na univerzitách.

Foto: Barbora Kmentová
Česká republika by měla v příštím roce hospodařit s deficitem sto pět miliard korun. Návrh hospodaření na příští rok schválila jednomyslně vláda. Kabinet teď návrh odešle do sněmovny, která bude mít konečné slovo. S ohledem na postoj vlády a počtu jejích poslanců je ale pravděpodobné, že se rozpočet bez problémů schválí. Premiér Petr Nečas po jednání vlády zdůraznil, že kabinet rozpočet schválil jednomyslně.

"Před hlasováním o návrhu státního rozpočtu jsem zdůraznil všem členům vlády, že vláda musí stát za návrhem tohoto rozpočtu jako jeden člověk, že hlasování o státním rozpočtu ve vládě je úplně stejné jako když se hlasuje o důvěře vládě. Člen vlády tím vlastně vyjadřuje důvěru nebo nedůvěru vládě, ve které sedí a tím pádem také říká, zda v té vládě chce nebo nechce setrvat."

Kompromisem skončil i požadavek Věcí veřejných, které chtěly navýšení rozpočtu o devět miliard na stavby silnic. Strana hrozila tím, že jinak pro rozpočet hlasovat nebude. Státní fond dopravní infrastruktury nakonec získal jen čtyři miliardy. Více ministr dopravy Pavel Dobeš.

"Myslím si, že to bylo asi maximum toho, co bylo možné vyjednat. Také to znamená, že je třeba na úrovni ministerstva dopravy hledat úspory a snažit se co nejvíc v součinnosti s ostatními členy vlády, aby nedošlo v roce 2015 k vrácení unijních dotací a to samozřejmě léta budoucí ukáží."

Opozice i sociální partneři vládě vytýkají, že nepočítá v rozpočtu s reálnými čísly a růst ekonomiky bude nižší - spolu s ním by pak klesly i příjmy rozpočtu.


Vláda také schválila dlouhodobou koncepci, která by měla pomoci lidem na okraji společnosti. Je v ní několik desítek opatření ke zlepšení bezpečnosti, bydlení, vzdělávání nebo zaměstnávání lidí z vyloučených lokalit. Do problémového regionu Šluknovska zavítali začátkem týdne premiér Petr Nečas a ministr práce Jaromír Drábek. Připomenu, že v oblasti od srpna vzrůstá napětí mezi některými obyvateli a nepřizpůsobivými občany, hlavně Romy. Proběhlo tu už také několik demonstrací. Premiér prohlásil, že situaci na severu Čech zneužívají extremistické organizace a slíbil severočeské policii dostatek peněz na zajištění veřejného pořádku. Nastínil také další vládní strategii pro Šluknovsko.

"Jsem přesvědčen, že to znamená především intenzívní sociální práci v těch vyloučených lokalitách, spočívajících mimo jiné v zajištění školní docházky, protože u dětí a mladých lidí všechno začíná. Další věcí je příprava norem, které by zamezily sestěhovávání lidí do vyloučených lokalit, které budou vázat poměrně přesně stanovená hygienická a plošná pravidla pro zajištění ubytování a podobně."

Společně s Petrem Nečasem na Šluknovsko zavítal i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Slíbil vytvoření minimálně sta míst veřejně prospěšných prací. Zájemci by mohli podle starostů obcí vykonávat nejen úklidové práce, ale třeba i pomáhat hasičům nebo pracovat v knihovnách. Tato práce by podle ministra Drábka byla určující pro získání dávek od státu.

"Kdo nemůže nalézt práci na pracovním trhu, tak by měl alespoň přispět tou formou, že bude pracovat dvacet hodin týdně například na zlepšování životního prostředí na obecně prospěšných pracích, které jinak z veřejných rozpočtů nemáme možnost zaplatit. Pokud někdo odmítne nastoupit na veřejnou službu, tak bude vyřazen z toho systému pomoci od státu."


Foto: ČTK
Menší obce si polepší možná až o 14 a půl miliardy korun. Premiér Petr Nečas jim slíbil, že vláda do konce října schválí novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Na 700 starostů demonstrovalo před úřadem vlády. Podle předsedy sdružení místních samospráv Josefa Bartoňka je úspěchem premiérův slib, že velká města nebudou dostávat - v přepočtu na obyvatele - víc než trojnásobek příspěvku pro malé obce:

"My jsme hlavně rádi, že pan premiér veřejně prohlásil, že ten podíl mezi nejlépe a nejhůře financovanou obcí v ČR bude 1:3. To je pro nás zásadní věc. Nastavit ten trojnásobek v současném rozpočtovém určení daní nebude tak jednoduché. Myslím si, že ODS, pokud bude chtít splnit tento slib, tak se bude muset lépe popasovat s příjmy těch velkých měst."

Těm předseda vlády vzkázal, že jejich příjmy by měly mít určitý strop, který už se nebude dál navyšovat.

"Víme, že je tady objektivní problém, především u obcí mezi 2 až 10 tisíci obyvateli. Víme, že jim musíme pomoci, víme, že v tomto případě musíme udělat kroky, které povedou k tomu, že se jejich příjmy zvýší. To je správné a my také touto cestou půjdeme. Ale není pravda, že musíme jíž cestou, že napřed někomu vezmeme, abychom to dali těm, kteří jsou podle nás potřební,"

uvedl v České televizi premiér Petr Nečas v projevu na konferenci starostů a primátorů zvolených za ODS. Odmítl však plán ministra financí ubrat peníze čtyřem velkým městům. Praha, Brno, Ostrava či Plzeň by přišly o 5 miliard korun.


Rada vysokých škol odmítla návrh na školné na univerzitách. Podle akademiků zatím nikdo nevyhodnotil zahraniční zkušenosti se školným. S poplatkem se počítá v koaliční smlouvě. Zavést by se mělo společně se systémem půjček a grantů na studium po roce 2013. Maximální výše školného by měla být podle vládního návrhu 10.000 korun za semestr. Školné odmítá studentská komora Rady vysokých škol a její předseda Miroslav Jašurek shrnul výhrady samotných studentů:

"U studentů zcela jednoznačně může dojít k tomu, co pozorujeme v zemích, kde to školné bylo zavedeno. To znamená, že školné se skokově zvyšuje a dosahuje poměrně významných částek, takže většina studujících si na školné musí brát půjčky. Byť jsou nějakým způsobem dotovány státem, tak ta udržitelnost je problematická a faktem zůstává, že absolventi vysokých škol z nich vycházejí s poměrně velkým dluhem."

Potřeba je proto další analýza - domnívá se předseda legislativní komise Rady vysokých škol Marek Hodulík.

"Jak se ukázalo, tak toto opatření v řadě zemí vedlo k poklesu veřejných rozpočtů na úkor těchto soukromých zdrojů, což není cílem aplikace školného. Nebo nemělo by to být tím primárním cílem nahradit veřejné prostředky prostředky soukromými. Dokud nebudou tyto analýzy k dispozici, nelze od Rady vysokých škol očekávat, že školné akceptuje."

Ministerstvo školství analýzu podle náměstka ministra Ivana Wilhelma bude mít do konce října.


Mimořádné vědecké výsledky ocenila ve čtvrtek Akademie věd. Dvě ceny Akademie si odnesly mladé badatelky v kategorii do pětatřiceti let. Oceněn byl mimo jiné početný tým vedený profesorkou Blankou Říhovou, který se podílí na vývoji léků proti rakovině. Cenu si odnesla například také astronomka Adéla Kawka za práci o bílých trpaslících - mrtvých hvězdách v naší galaxii. Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš o ceně řekl:

"Znamená také určitou finanční částku, jejíž výše není nijak závratná. Pro kolektivy je to maximálně půl milionu korun. Pro jednotlivce v první kategorii výsledků 250 tisíc. Ale přesto si myslím, že i ten finanční aspekt je důležitý. Snažili jsem se ho nastavit tak, aby to nebylo bagatelizovatelné, abychom nedali diplom a pár korun, abych tak řekl. V každém případě ale prestiž té ceny nespočívá v její finanční výši."