Události

Paragraf

Začátek tohoto měsíce sebou přinesl řadu změn. Pro občany to bylo převážně zdražení a to nájemného a plynu. Změny mj. postihly i dovozce ojetých automobilů a otevřela se možnost placeného vysokoškolského studia bez přijímacích zkoušek. Podrobněji o změnách informuje Zdeňka Kuchyňová.

Paragraf
První červencový den s sebou přinesl řadu zdražení. Domácnosti budou muset sáhnout hlouběji do kapsy pokud se týká poplatků za nájemné a plyn. V porovnání s předchozími lety však v tomto roce nájemné příliš nevzroste. Majitelé ho mohou zvýšit maximálně o 4 procenta. Záleží ovšem na obcích, jestli této maximální hranice využijí. Nájemné se ovšem nezvyšuje automaticky. Jak upozorňuje předseda sdružení nájemníků Stanislav Křeček, majitel musí svůj záměr oznámit nájemníkovi ještě před začátkem měsíce ve kterém chce nájemné zvýšit.

"Musí to oznámit způsobem, který je prokazatelný. To znamená v případě sporu musí prokázat, že to bylo nájemci skutečně doručeno. Čili nestačí tvrdit, že to bylo vhozeno do schránky, nebo že to bylo vyvěšeno dokonce na nějaké desce v domě - to je oznámení, ale nikoli doručení. Musí prostě ten nájemce prokazatelným způsobem se o tom dozvědět."

Razantnější zdražení se týká i plynu. Jeho průměrná cena narostla o 7,5 procenta, ovšem pro domácnosti je to dokonce o 11,7 procenta. Těžké to budou mít při zdražení zvláště důchodci, kteří se rozhodnou jít do předčasného důchodu. Jejich příjem bude totiž podle novely o 700 měsíčně nižší. Zvýhodněni budou naopak ti, kteří na zasloužený odpočinek odejdou později.

1. červenec byl také prvním dnem platnosti nového zákona, který má dopad především na motoristy. Ty čeká řada změn - mj. už nebudou muset stát při přihlašování auta do provozu fronty na dopravních inspektorátech, ale zajdou na okresní úřad. Česká auta budou mít i nové poznávací značky, které budou respektovat nové území uspořádání, což potvrdila Ludmila Roubcová z ministerstva dopravy a spojů.

"Tato značka bude mít sedm znaků a důležitá informace je ta, že první písmeno v řadě bude označovat značení kraje."

Nový zákon chce také zabránit tomu, aby české silnice nebrázdily automobilové vraky a proto si budeme moci přivézt ze zahraničí ojeté auto staré maximálně pět let, nebo bude muset splňovat homologaci Evropského společenství.

A aby těch červencových změn nebylo málo, tak ještě jedna. Rozšiřují se možnosti pro zájemce o vysokoškolské studium a to studium za peníze. Školy uchazečům nabídnou placené programy celoživotního vzdělávání, ze kterých bude možné později přestoupit do řádného studia. Ministr školství Eduard Zeman ale s touto změnou nesouhlasí.

"Tato novela je z mého pohledu naprosto špatně. Je mimo systém, je sociálně nešikovná. Umožňuje všechno to, co bych ve školství nerad viděl."

Podle ministra existuje riziko, že školy budou přijímat platící posluchače na úkor těch v řádném studiu, které prostřednictvím tzv. normativu financuje stát. Poslanec Unie svobody Petr Matějů tyto obavy považuje za neopodstatněné.

"Škola, která se bude chovat strikně ekonomicky, přece se nezřekne příjmu od státu na hlavu každého studenta, kterého přijme na základě normativu. Ta úvaha je naprosto scestná."

Školy podle poslance nejprve naplní své kapacity jak jim to dovolí státní peníze a pak teprve začnou uvažovat o tom, zda by jejich pedagogové za lepšího platového ohodnocení zvládli výuku většího počtu studentů. Měla by se tak zvýšit dostupnost vysokoškolského studia.