Události

Už téměř stovka pacientů s vážným psychiatrickým onemocněním prošla za poslední tři roky pracovní rehabilitací v pražské kavárně "Na půl cesty". Pro celou polovinu z nich byla zdejší terapie úspěšná, znovu naplno pracují nebo studují.

Schizofrenie byla ještě nedávno považována za celoživotní a prakticky neléčitelné ocemocnění, které pacienta natrvalo vyřazovalo z běžného života. Nová psychofarmaka dnes sice samotnou nemoc zastaví, pacienti však po propuštění z nemocniční léčby mívají potíže s adaptací. Psychiatr dr. Martin Jarolímek, který má v tomto projektu lékařský dohled, upřesnil:

"Spousta těchto pacientů má problémy se zapojením do normálního pracovního světa, obtížně také hledají zaměstnání a obtížně také zvládají normální pracovní podmínky. A proto potřebují nějakou pracovní rehabilitaci, potřebují práci, která by je dostatečně pozitivně stresovala a utužovala, aby potom do budoucna byli schopni zvládat normální zaměstnání."

A právě s takovou pracovní rehabilitací jim pomáhá projekt občanského sdružení Green Doors, které v Praze provozuje kavárnu Na půl cesty. Bývalí pacienti zde za pomoci pracovních terapeutů znovu získávají návyky, o které je nemoc připravila. O jejich práci v kavárně hovoří Lucie Broukalová z občanského sdružení Green Doors:

"Ta možnost pracovního uplatnění je poměrně široká. Takže vlastně každému klientovi přizpůsobujeme jeho pracovní náplň podle jeho možností a podle toho, na co se sám cítí. Když klienti přicházejí a necítí se úplně dobře, tak pomáhají třeba s ranním úklidem. Postupně se vypracovávají, obsluhují za barem, inkasují peníze, takže procházejí různými pracovními činnostmi od těch nejjednodušších až po ty složitější."

Fakt, že se celé polovině bývalých pacientů podařilo znovu vrátit ke studiu nebo do zaměstnání, považuje psychiatr Martin Jarolímek za velký úspěch. Sdružení Green Doors proto v Praze otevřelo další dvě kavárny s pracovním rehabilitačním programem. Podobná zařízení vznikají i mimo Prahu: v Pardubicích, Olomouci nebo Ostravě. Na činnost kavárny Na půl cesty finančně přispívá mimo jiné pražský magistrát, Open Society Fund nebo evropský fond Phare.