V Praze probíhá světový kongres sociální psychiatrie

Foto: Evropská komise

Téměř tisíc odborníků z celého světa se v těchto dnech v Praze účastní Světového kongresu sociální psychiatrie. Zabývají se tím, jak se globální změny na naší planetě dotýkají duševního zdraví a jaké výzvy staví před společnost. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Foto: Evropská komise
Boj proti společenské izolaci a diskriminaci, dopady rozděleného světa na vznik duševních nemocí, vliv společenských podmínek na zdraví, ale i psychologické a psychiatrické problémy migrantů a azylantů, důsledky šikany na školách, růst sebevražednosti - to vše jsou otázky, kterým se v těchto dnech věnují v pražském Kongresovém centru odborníci na 19. Světovém kongresu sociální psychiatrie:

"Sociální psychiatrie je o sociálních podmínkách a o sociálních kontextu, z čeho vlastně ty duševní problémy vyrůstají, jakým způsobem se řeší, co je udržuje. Je hodně i o sociální péči,"

vysvětluje podstatu tohoto oboru předseda českého výboru světového kongresu František Krch. Podle něj přitom jde o nejobtížnější a také nejnákladnější druh péče o pacienty s duševními chorobami. Ti při návratu do běžného života zpravidla potřebují dlouhodobou podporu. Právě na takovou péči se ale v celosvětovém měřítku vynakládá jen nepatrný zlomek finančních prostředků na zdravotnictví. Podle pražského psychiatra Ondřeje Pěče nejsou odborníci příliš spokojeni ani s přístupem politiků a sociálních pracovníků:

"Řada duševních poruch je problémem nejenom čistě zdravotnickým, kde by to řešení zůstávalo jen ve zdravotnické oblasti, ale jsou problémem zdravotně sociálním. Na jejich řešení my potřebujeme souhru jak zdravotnických, tak sociálně zdravotních služeb, které jsou nyní v resortu sociálním. A bohužel se stává, že každý resort má tendenci odpovědnost přesouvat právě na ten druhý."

Dlouhodobou péči státu a obcí o pacienty s psychickými problémy proto často nahrazují neziskové organizace. Pražský Fokus se podle Zuzany Fojtové stará o schizofreniky:

"Můžeme jim nabídnout jednak psychoterapeutickou péči v denním stacionáři, jednak psychosociální podporu od chráněných dílen přes chráněné bydlení, terénní podporu, poradenství, psychosociální rehabilitaci až po volnočasové aktivity."

Obdobné problémy jako v Česku se ale podle zahraničních účastníků kongresu řeší i jinde ve světě. Přitom podle prof. Eliota Sorela ze Spojených států příčiny vzniku duševních onemocnění je třeba hledat i v sociálních podmínkách, ve kterých lidé žijí:

"Migrace, uprchlíci, změny klimatu, chudoba, násilí, a to nejen v rodinách, ale i uvnitř jednotlivých komunit, uvnitř společnosti, konflikty a války... Jsme přesvědčeni, že sociální psychiatrie je jednou z nezbytných "ingrediencí" 21. století."

Pražský kongres sociální psychiatrie končí 24. října.