Zkoumal účinky LSD a holotropního dýchání. Stanislav Grof slaví 90. narozeniny

Christina a Stanislav Grofovi

Zkoumal účinky LSD na lidskou psychiku, vyvinul metodu holotropního dýchání. Americký psychiatr českého původu Stanislav Grof slaví 90. narozeniny.

Stanislav Grof | Foto: Tomáš Vodňanský,  Český rozhlas

Jeho práce mu přinesla několik ocenění, mimo jiné cenu VIZE 97 manželů Havlových. Na druhou stranu ho jeho kritici obviňují z podporování nevědecké psychologie.

"Když pracujeme s lidmi ve změněných stavech vědomí, tak narazíme na spoustu zážitků a pozorování, pro které dnešní psychologie a psychiatrie nemá žádné vysvětlení. Já věřím, že dřív nebo později se tomu psychiatři otevřou," uved před třemi roky Stanislav Grof v rozhovoru pro Český rozhlas.

"V těch psychedelických sezeních je možné prožít do detailu i vlastní porod se všemi obtížnými emocemi. Je možné se dostat do prenatálního období, pak dál do zážitků předků, je možnost prožít zážitky z jiných století, z jiných zemí. Je tam ještě další oblast, kam je možné jít, a to je to, čemu švýcarský psychiatr Jung říkal kolektivní nevědomí, tam můžeme prožít scény z mytologie, kterékoliv kultury."

LSD vyzkoušel v 50. letech

Stanislav Grof pochází z České Třebové a uchvátil ho Freudův Úvod do psychoanalýzy. Chtěl se stát psychoanalytikem. Když pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, vyzkoušel v 50. letech v rámci výzkumu osobně LSD. Byl jedním z desítek lékařů, kteří s látkou v socialistickém Československu legálně experimentovali.

Foto: ČT24

Pozoroval, že LSD účinkuje na každého jinak, nenavozuje psychózu, ale je jakýmsi katalyzátorem. Začal LSD vidět jako nástroj, který může pro psychiatrii znamenat to, co mikroskop v biologii.

"Když jsme začali experimentovat s LSD, tak to byl veliký přínos pro chápání umění. Lidé naší kultury začali produkovat obrazy a někteří z nich sošky, které velice připomínaly to, čemu se říká primitivní umění. Masky nebo obrazy z Afriky. Na druhé straně, začalo se to také podobat umění psychiatrických pacientů a řadě moderních směrů. Řada malířů, kteří se toho zúčastnili, změnili svůj styl."

Ilustrační foto: Česká televize

Stanislav Grof poté začal studovat použití psychotropních látek v jiných kulturách a náboženstvích včetně mysticismu a různých koncepcí spirituality jako protipól západní medicíny.

Účinky LSD zkoumal i v USA, kde zůstal po roce 1968

V roce 1967 dostal stipendium do Spojených států amerických, kde se zúčastnil několika výzkumných projektů, např. se skupinami chronických alkoholiků, vězňů-toxikomanů, pacientů umírajících na rakovinu. Po srpnu 1968 se rozhodl v USA zůstat, v marylandském výzkumném ústavu povýšil na vedoucího výzkumu. Jak dodal Stanislav Grof, nálezy ukazují, jak se po použití látky zvyšuje množství spojení v mozku.

Francis Crick | Foto: Marc Lieberman,  Wikimedia Commons,  CC BY 2.5

"Jsou případy, že lidé, kteří brali LSD, dostali Nobelovu cenu. Třeba Francis Crick, spoluobjevitel DNA. Ten se svěřil s tím, že používal malé dávky LSD, že mu to pomáhalo v jeho myšlení a že objev té samotné molekuly byl inspirovaný jeho zážitkem v LSD. Známý Steven Jobs řekl, že lidi v jeho týmu, kteří neměli LSD, měli potíže sledovat jeho myšlení. Douglas Engelbart, který vynalezl počítačovou myš, se účastnil v 60. letech výzkumného projektu, kde měl LSD zážitky a mluvil o tom, kolik inspirace dostal."

Na přelomu 60. a 70. let se Stanislav Grof přestěhoval do Kalifornie, kde poznal svoji budoucí manželku Christinu a později spolu vyvinuli holotropní dýchání.

Holotropní dýchání | Ilustrační foto: Beth Scupham,  Flickr,  CC BY 2.0

"Potom jsme s manželkou začali pracovat jenom s tím dýcháním a s hudbou. A zjistili jsme, že lidé mohou mít zážitky, které v některých případech se podobaly a vyrovnaly těm psychedelickým, bez jakýchkoliv farmak."

Po revoluci v roce 1989 se několikrát vrátil do Československa. Od 90. let se opět začal věnovat psaní, jeho knihy na pomezí medicíny, psychologie, mystiky a filosofie byly přeloženy do několika jazyků.

V roce 2018 se v Ostravě zúčastnil konference, kde měl přenášku o vlivu LSD na výtvarné umění a lidskou kreativitu. K účinkům psychedelik má však velký respekt. Vše s čím experimentoval, vyzkoušel Stanislav Grof sám na sobě.