Letošním nositelem Ceny Vize 97 je psychiatr Stanislav Grof

Dagmar Havlová a Stanislav Grof, foto: ČTK

Letošní cenu nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových dostal světoznámý psychiatr Stanislav Grof ze Spojených států. Objevitel metody tzv. holotropního dýchání a spoluzakladatel směru transpersonální psychologie ji převzal tento pátek v Pražské křižovatce, v gotickém kostele sv. Anny, který nadace postupně opravuje. Vize 97 si tu připomněla i deset let své činnosti. Více už Milena Štráfeldová:

Zleva: Dagmar Havlová,  Stanislav Grof a Václav Havel,  foto: autorka
Cenu Vize 97 si spolu s berlou sv. Vojtěcha z Prahy letos odváží světově proslulý psychiatr českého původu Stanislav Grof. Je již devátým laureátem tohoto ocenění, v minulých letech ho získali například italský sémiotik a spisovatel Umberto Eco, český filozof Zdeněk Neubauer nebo polský sociolog Zygmunt Bauman. Pro všechny nositele ceny Vize 97 je podle Václava Havla typické to, že překračují rámec svých oborů a nekonvenčně se zabývají základními otázkami lidského poznání a existence:

"Jak sám název naší nadace Vize napovídá, pokoušíme se různými způsoby orientovat na to, co míří do budoucna, co má nějaký vzdálenější horizont, co se třeba nezhodnotí okamžitě, ale postupně. Věci, které se třeba netěší velkému zájmu sponzorů, jako jsou věci evidentně aktuální v tuto chvíli, ale co se může zhodnocovat v průběhu let."

Stanislav Grof a Václav Havel,  foto: ČTK
Zásadním přínosem Stanislava Grofa pro současnou psychiatrii je metoda holotropního dýchání. Při svých výzkumech účinku halucinogenních látek, kterými se zabýval v 50. a v 60. letech v Československu a od r. 1967 ve Spojených státech, objevil i to, že změněné dýchání vede ke změnám vědomí a že tyto stavy mají hluboký léčebný účinek.

"V současné psychiatrii máme takovou představu, že pacienty léčíme, když se nám podaří potlačit symptomy. Čili když je někdo depresivní, snažíme se mu dát antidepresiva, zlepšit náladu, když nemůžou spát, dostanou hypnotika. Tato symptomatická léčba se nesprávně označuje za léčení. Nic se ale nezmění na té hlubší úrovni. Kdežto práce s mimořádnými stavy /mysli/ aktivuje nevědomí, takže traumatické zážitky, které jsou za těmi symptomy, se vynoří. A k tomu zlepšení dojde vlastně dočasnou aktivací těchto symptomů,"

Dagmar Havlová a Stanislav Grof,  foto: ČTK
popsal Stanislav Grof rozdíl mezi svou metodou a běžně používanými medikamentózními postupy v psychiatrii. O metodě, kterou vypracoval spolu se svou ženou Christinou, napsal řadu knih a vyučuje ji v kurzech jak ve Spojených státech, tak v Evropě.

Při předání Ceny Vize 97 si nadace připomíná i deset let svého trvání. Její dosavadní činnost shrnula předsedkyně správní rady Dagmar Havlová:

"Máme několik základních programů. Program kulturní, kam vlastně spadá i renovace tohoto krásného místa, kostela sv. Anny. Máme program sociální, kde reagujeme na potřeby handicapovaných lidí. Máme program vzdělávací, posíláme zhruba deset studentů na zahraniční studia. A když jsou povodně, snažíme se pomáhat, pomáháme asistenčním pejskům v jejich výcviku, pomáháme přispívat na polohovací lůžka, na naslouchadla. Pomáháme zvláště starým lidem, protože je to velmi opomíjená oblast, hospice a domovy důchodců, takže my se snažíme seniorům zpříjemnit jejich stáří."

Podle výroční zprávy nadace dosud rozdělila na jednotlivé projekty téměř 145 milionů korun.