Unikátnímu psímu hřbitovu hrozí zánik

Unikátní zvířecí hřbitov v pražských Bohnicích možná do půl roku přestane existovat. Přestože jeho provozovatel měl na pozemek předkupní právo, Pozemkový fond pietní park s více než 4000 vzácnými dřevinami vydal v tzv. zrychleném řízení spolu s dalšími devíti pozemky jako restituční náhradu.

Na hřbitůvku odpočívají stovky věrných zvířecích miláčků obyvatel Prahy, cizinců i známých politiků. Je tu například kníračka Ďula Olgy Havlové, bassetka Bety premiéra Paroubka, psi velvyslanců Spojených států, Japonska i desítek herců a celebrit. Pozemkový fond vydal tento pietní park s více jak 4000 vzácnými dřevinami jako restituční náhradu. A to i přes to, že zřizovatel pietního parku Pavel Lukáš měl slíbeno, že mu fond pozemek převede nebo prodá. Jaké jsou teď jeho pocity?

"Zestárnul jsem o 15 let. Nedozvěděl jsem se to přímo od Pozemkového fondu, ale dozvěděl jsem se to náhodně, když jsme se podívali na internet. V životě by mě to nenapadlo, protože součástí kolaudačního rozhodnutí, ale hlavně územního rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy bylo doložení potvrzení z pozemkové knihy, že tento pozemek nepřichází v úvahu restituovat, protože vždy byl součástí království českého a přešel na český stát. A nikoho ani mně nenapadlo, že to bude obejité a vydá se to jako náhrada za restituci."

Vedení Pozemkového fondu připustilo systémovou chybu, případ jednou vydaného pozemku však už prý nelze otevírat znovu. Pozemkový fond už čelí kritice za to, že umožnil spekulantům získat lukrativní pozemky v okolí Prahy i na dalších místech. Kvůli aféře již odstoupil ministr zemědělství Petr Zgarba. Nadějí pro zvířecí hřbitov je nyní pouze žaloba, říká náměstek pražského primátora Rudolf Blažek. Česká televize uvedla, že pozemek mohla před časem získat i Praha, ale této možnosti se vzdala. Podle Rudolfa Blažka však Praha na tyto pozemky nemá zákonný nárok.

"My jsme ve spolupráci s Pozemkovým fondem před třemi lety tento pozemek prověřili a konstatovali jsme, že opravdu nemá hlavní město Praha možnost získat tento pozemek. Proto jsme očekávali, že oprávněný nájemce bude následně v těch třech letech nějakým způsobem vypořádám. Zvlášť, když ta stavba má stavební povolení a Pozemkový fond o tom věděl. Když pan Lukáš podá žalobu na Pozemkový fond jako oprávněný nájemce, který byl podle našeho názoru obejit, tak bude úspěšný v tom, že Pozemkový fond bude povinen revidovat svoje kroky. Město Praha tento projekt podporuje. Problém je v tom, že tento projekt není stavba, která se dá přenést."

Podle zřizovatele Pavla Lukáše byl takový zvířecí hřbitov první v celé Evropě. Navíc park je už nyní světovým unikátním místem. Hrobečky svých zvířecích miláčků tu má třetina Pražanů, třetina mimopražských a třetina cizinců.

"Jsou tam všechna zvířátka, na která si jenom vzpomenete od 26 králíčků, asi 6 želv, morčata, dvě andulky přivezené z Portugalska. On je to unikát v tom obráceném pohledu na hřbitov. Hřbitov uznává těžké barvy, těžké kameny, mrtvé holoubky, uplakané andělíčky, kdežto tady to zvířátko přejde do toho stromu a je dál živo. V současné době už jsou tam dřeviny víc než za 11 milionů korun. A jsou tam stromy svezené z celého světa."

Hroby stíní například australský eukalyptus, libanonský cedr, kamčatská borůvka, metasekvoj a podobně.

"Lidi tam mají zvířátko třeba 8 let a stále tam chodí. Jsou třeba z Ameriky a když přijedou do Prahy, tak se automaticky jsou podívat na ten svůj strom."

Asi nejvíc na hřbitově pohřbívají z cizinců právě Američané. Svá zvířátka tu mají i Srbové, Kanaďané, Izraelci, Afričané. Co s nimi bude ukáže teprve čas.