Usain Bolt má ve Vítkovicích svoji věž

Bolt Tower, foto: Ondřej Tomšů

Místo železa dnes putují na vysokou pec do kavárny turisté, v bývalém plynojemu se pořádají koncerty a v Energo-centru vyrostlo moderní science centrum. Areál Dolní Vítkovice v Ostravě se za posledních deset let změnil k nepoznání. Na projektu přeměny bývalého průmyslového areálu pracovali špičkoví čeští architekti včele s Josefem Pleskotem.

Dolní Vítkovice a Ostrava | Foto: Ondřej Tomšů,  Radio Prague International

Bolt Tower,  foto: Ondřej Tomšů
Z bývalé vysoké pece vidíte skoro celou Ostravu a když se rozhlédnete v interiéru, najdete tu podpis sprintera Usaina Bolta, který jezdil do Ostravy za Zlatou tretru. Jak uvedl ředitel projektu Dolní Vítkovice Petr Koudela, na vrchol věže se zavěsila nástavba vysoká 25 metrů, kde je kavárna a vyhlídka.

"Dosahuje něco přes 80 metrů. A proč název Bolt Tower? Je to nápad, který nám poslal jeden mladík. Bolt jako šroub přeloženo do angličtiny, protože ta nástavba vysoké pece je obehnána takovou šroubovicí. My tomu říkáme adrenalinová lávka. Pak nás napadlo u příležitosti Zlaté tretry oslovit i nejrychlejšího běžce Usaina Bolta, jestli by nám ji nepokřtil. A on kupodivu souhlasil, dokonce poslal i své rodiče, aby se podívali na jeho věž."

Petr Koudela,  foto: Olga Kořánková,  archiv ČRo
My stojíme uprostřed změti kovových konstrukcí. Dolní Vítkovice - co tu bylo dřív, a co je tu dnes?

"V minulosti tu byl živý hutní průmysl. Areál je unikátní v tom, že v minulosti se tu na jednom místě vytěžilo uhlí, zpracoval koks, a zároveň probíhala hutní výroba. Ukončena byla na přelomu 20. a 21. století. Postupem času se areál stal památkově chráněným tím nejvyšším stupněm památkové ochrany. V roce 2009 přišel pan architekt Pleskot a začaly první kroky pro revitalizaci toho areálu."

Které hlavní věci tu jsou?

"Těmi hlavními majáky jsou Bolt Tower, už vzpomínaná věž, která vznikla z bývalé vysoké pece č. 1, dále Gong, stavba, která se dostala mezi deset nejlepších staveb světa v roce 2013. Je to bývalý plynojem a dnes kongresový sál a galerie moderního umění. A dále Světy techniky, kam chodí rodiny s dětmi nebo taky školy za zábavou. Baví se, a vůbec netuší, že se u toho vzdělávají. Probíhají tady například branné hry, kdy se děti snaží během denní výuky přijít třeba k výrobě kyslíku, proto aby přežily. Uprostřed toho areálu na ně doléhá ten zážitek, využíváme všech metod a moderních zařízení v science centru."

Vítkovický Gong,  foto: Kenyh,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0
Bývalý plynojem se proměnil v koncertní sál. Plynojem fungoval od roku 1922 do roku 1997. Unikátní na stavbě bylo, že byl vyzdvižen zvon plynojemu.

"Byla to složitá operace, kdy se po milimetrech hevery bývalý zvon plynojemu zvedal do vrchní polohy, kde se zafixoval, a dovnitř se umístila vestavba kongresového sálu, učeben a galerie. Pan architekt Pleskot přišel s tímto pojetím jako jediný."

Kolik lidí se vejde do Gongu?

"Hlavní sál má 1600 míst, ale celý Gong je možné obsadil i 2500 návštěvníky," uvedl uvedl ředitel projektu Dolní Vítkovice Petr Koudela.

Podařilo se propojit Vítkovice a Ostravu

Foto: Guillaume Narguet
Hlavním inženýrem projektu je architekt Milan Šraml, který v areálu Dolní Vítkovice přetvořil důl Hlubina, který byl v roce 2015 vyhlášen Stavbou roku. Revitalizace byla z hlediska architektury velmi složitá, například se řešilo, jak propojit areál s městem.

"Hledala se nějaká urbanistická spojnice mezi Vítkovicemi a Ostravou. Dolní oblast leží těmito dvěma částmi města. Vznikly tu ulice, a pak přišly jednotlivé objekty."

Kolik to všechno stálo?

"Přibližně je tu nainvestováno něco kolem dvou miliard. Ale úplně prvním klíčovým projektem, to byl rok 2009 - 2012, byl integrovaný operační program, do kterého byly zařazeny tři objekty - vysoká pec č. 1, šestá ústředna a Gong. Revitalizace těchto tří objektů, která byla za 500 miliónů, odstartovala další investiční činnost, protože se potvrdilo, že ta cesta je správná, životaschopná a že ten areál může fungovat, a může se do něj dál investovat."

Foto: Guillaume Narguet
V jakém stavu byly ty budovy, když jste sem přišli?

"Výroba byla ukončená v roce 1997 a rekonstruovat se začalo kolem roku 2009. Není to tak dlouho, ale jsou to technologické stavby, které byly stavěné na nějaký časový úsek. Koroze a degradace těch objektů byla poměrně veliká, takže stavby byly v hodně špatném stavu. Samozřejmě se zvažovalo, že by se ty konstrukce natíraly, že by se ochránily proti korozi. Ale to by ztratilo toho ducha, tu původní autenticitu, kterou ten areál měl. Ani v minulosti se to příliš nenatíralo. Probíhají každý rok revize, zjišťuje se úbytek oceli. A v momentě, kdy je nad únosnou míru, tak dochází k výměně jednotlivých ocelových konstrukcí."

10
49.813176330000
18.268203740000
default
49.813176330000
18.268203740000