Úspory i podpora českých potravin patří k prioritám resortu zemědělství

Foto: Felix Neumann

Úspory, podpora českých potravin, pokračování v protipovodňových stavbách, zjednodušení legislativy pro zemědělce. To jsou některé z priorit na rok 2011, které představil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Co se týče protipovodňových opatření, loni bylo dokončeno 23 staveb za 1,3 miliardy korun. Letos by mělo vyrůst dalších 16 velkých projektů a čtyři desítky menších.

"Chceme, aby bylo více menších protipovodňových staveb. Když se podívám na diskusi kolem poldru Teplice, který má mimo jiné chránit Troubky, obec, která byla několikrát vyplavena, tak jsou tam lidé, kteří nejsou ochotni státu nejenom prodat, ale ani pronajmout pozemek pro dno suchého poldru. Stát je tam připravený investovat dvě miliardy. Ale tento protipovodňový systém dodnes nestojí jen kvůli tomu, že se nepodařilo získat pozemky."

Podle ministra Fuksy mají při výstavbě protipovodňových opatření dostávat přednost opatření se zaměřením na celé vodní toky. Mezi nejnákladnější stavby má letos patřit zvýšení kapacity koryta řeky Třebovky v Pardubickém kraji. V místech zástavby mají vzniknout opěrné zdi a celý projekt si vyžádá téměř 204 milionů korun.

Ministerstvo chce také upravit legislativu pro jednodušší prodej ze dvora a na tržištích a také snížit pro zemědělce byrokracii. Ministr navrhl v souvislosti s dioxinovou aférou v Německu, aby například vejce či maso měly své tzv. rodné listy. Spotřebitel i kontrolní orgán by tak jasně věděl, odkud výrobek pochází. Ministerstvo chce také více podporovat české potraviny.

"Na jedné straně producent, nebudu příliš konkrétní, produkuje kvalitní českou potravinu a pláče, že to nemůže umístit na českém trhu. A přitom stejná firma stejnou komoditu do Česka dováží."

V poslední době se hodně diskutovalo o hospodaření v Lesích České republiky. Nedávno vláda přijala koncepci, které se říká Dřevěná kniha. Chce mimo jiné omezit výraznou dominanci firem.

"Žádný ze subjektů, který vyhraje ve velkém tendru, nemůže získat více jak 20 procent zakázek ve 117 celcích, ve kterých se bude soutěžit. Další věc je zásadní omezení krádeží dřeva. Lesy ČR dostaly zelenou k tomu, aby uvolnily stamiliony korun, aby se zavedly technologie jako je čipování, jako je on-line přenos. Od 1.1. 2013 se nebude smět pracovat v noci v lese. To byly takové ty hříčky, že společnosti potřebovaly ještě něco dokončit, těžba probíhala i v noci a za tmy lesník nic nezkontroluje."

Jak dodal ministr Ivan Fuksa, v lesích se také posílí kontrola. Má být vytvořen tým až dvou set lidí, kteří budou rotovat po celé republice, aby nevznikaly přátelské vazby. Největším problémem je společná zemědělská politika Evropské unie, kde má Česko velmi malý manévrovací prostor. Ministerstvo chce společně s dalšími zeměmi prosadit co nejlepší podmínky. V poslední době se podařilo do tzv. kulatých stolů, při kterých se na ministerstvu probírá řada témat, vtáhnout i nevládní organizace, což českou pozici posiluje.