Ústav pro studium totalitních režimů podepsal spolupráci s podobně zaměřenými evropskými institucemi

r_2100x1400_radio_praha.png

Český Ústav pro studium totalitních režimů podepsal v úterý v Berlíně spolupráci s dalšími institucemi, které se v poskomunistických zemích věnují stejnému tématu.

Instituce vytvořily Evropskou síť státních úřadů pověřených spisy tajných policií. V rámci ní budou spolupracovat příslušné úřady z Německa, Česka, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Česká republika byla v Berlíně zastoupena Miroslavem Lehkým, prvním náměstkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Instituce podle něj už vzájemně spolupracovaly dříve.

"To novum je v tom, že naše spolupráce nabyla určitou pravidelnost. Dohoda nás zavazuje, abychom se jednou ročně scházeli na úrovni představitelů těhle institucí, zavazuje nás k vytvoření koordinační skupiny, která bude určovat priority pro každý rok. Setkání proběhnou v příštím roce v Německu a v roce 2010 v Polsku."

Spolupracující instituce by se rády staly fórem vzájemné výměny informací a zkušeností. Chtějí prosazovat standardní minimum přístupu např. k informacím tajné policie a dalším dokumentům, které byly v komunistickém režimu tajné, a chtějí také společně pořádat různé výstavy.

V čem vidí Miroslav Lehký největší přínos právě uzavřené spolupráce?

"Ten největší přínos vidím v tom, že naše spolupráce nabyla systematičnosti a pravidelnosti. A dále také v tom, že se chceme vzájemně podporovat a společně postupovat směrem do Evropy."

Lehký také upozorňuje, že vyrovnání se s komunismem totiž není omezeno jen na jednotlivé bývalé komunistické státy, ale má svoji evropskou dimenzi a význam pro celou Evropu, tedy i tu, která komunismus nezažila.

"Chceme, aby ty naše výstupy zasahovaly především mladší generace zejména na Západě, ale také ve střední a východní Evropě, které zkušenost s komunismem nemají."

Dohoda není podle Miroslava Lehkého žádným uzavřeným klubem, naopak, instituce by rády oslovily státy, kde ještě tyto úřady neexistují, jako je třeba Albánie nebo Srbsko, a pomohly jim ve vytvoření podobných institucí vyrovnávajících se s komunismem.