V Čečensku poskytuje Charita ČR rozvojovou pomoc

Čečensko, foto: ablecd.wz.cz

Charita ČR je dnes jedinou českou neziskovou organizací, která působí na severním Kavkaze - konkrétně v Čečensku. Tato republika stanula nyní po 10 letech na prahu klidnějších časů, Rusko ukončilo režim protiteroristických operací a zemi by mělo opustit na 20 tisíc ruských vojáků. jaké úkoly dnes česká katolická humanitární organizace v regionu zmítaném sociálními problémy plní?

Šimon Pánek
V době druhé války s Ruskem byly v Čečensku vedle řady mezinárodních také dvě české organizace: Člověk v tísni a Charita. Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni byla donucena v roce 2005 odejít, protože jí Ruská federace odebrala registraci, vysvětlil její ředitel Šimon Pánek. Obnovení registrace o dva roky později už nevyužila:

"Zejména z důvodů technických, kapacitních a finančních, protože prostě není tak snadné zahájit práci v nějaké zemi. A také z toho důvodu, že po technické stránce se za tu dobu život v Čečensku opravdu zlepšil."

Člověka v tísni pomyslně střídala Charita ČR. Manažerkou Charity pro pomoc na Severním Kavkaze je Sylva Horáková. Ta ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že například bezpečnostní situace se zlepšuje. Přesto se stále musí pohybovat s místní ozbrojenou ochrankou:

"Ve městech je bezpečnostní situace už natolik dobrá, že není úplně nutný ten ozbrojený doprovod. Nicméně je vždycky dobré ukázat, že máte za sebou někoho místního. A při výjezdech do hor, do kopců, tam je to myslím opodstatněné."

Podle Horákové je ale v zemi katastrofální nezaměstnanost, podle údajů jiných humanitárních organizací až 80-90procentní. Během válek také došlo k mohutné migraci, řada lidí se stěhuje do velkých měst, venkov se vylidňuje. V této situaci Charita uplatňuje projekt Podpora malého podnikání pro navrátilce.

"Nabídli jsme lidem, že pohud by si chtěli založit nějaké podnikání, že jim s tím pomůžeme. Jsou to projekty zemědělské, chov dobytka, chov krav na mléko nebo býků na maso, chov ovcí. Ale i služby, protože nám jde rovněž o rozvoj těch komunit, těch vesnic. Takže jsou to opravny aut, šicí ateliéry, tesařství a podobně."

Podpora Charity se v poslední době pozvolna mění z humanitární na rozvojovou pomoc. Jak pomoc probíhá? Důležitou součástí je poskytnutí tzv. naturálního grantu, říká Sylva Horáková:

"Vybereme zájemce podle stanovených kritérií, dáme jim školení, jak si takovou firmu založit, a potom jim poskytneme ten naturální grant, tzn. tu krávu, šicí stroj a podobně."

Charita Česká republika má také projekt na budování center předškolního vzdělávání. Od roku 2006 vybudovala 4 centra, kterými prošlo 320 dětí ze sociálně nejslabších rodin, sirotků a postižených. Poskytla také finanční pomoc lidem, kteří v důsledku ozbrojeného konfliktu v provincii Jižní Osetie a Gruzie opustili své domovy a vydali se do Severní Osetie. Člověk v tísni je na rozdíl od Charity přesvědčen, že čas na pomoc už pominul. Pokračuje ředitel Člověka Šimon Pánek:

"Rusko patří mezi G8, to znamená že má dostatečné vlastní zdroje, aby rozvoj na svém území financovalo. Humanitární pomoc je samozřejmě něco jiného, ta se poskytuje ve chvílích okamžité nouze. Ale Rusko potvrdilo svoji svrchovanost nad Čečenskem, dosadilo čečenské vedení, takže to má podle mně také financovat."