V Českém lese žije vzácná kočka divoká. Tedy spíše kocour

Kočka divoká, foto: Schorle, CC BY-SA 3.0

Fotopast v Českém lese zachytila kočku divokou. Vzácný druh, který se ale možná nejvíce podobá domácímu vypasenému kocourovi. Přírodovědci jsou si ale jistí, že jde právě o kočku divokou, potvrzuje Tereza Mináriková z organizace ALKA Wildlife:

Kočka divoká,  foto: Schorle,  CC BY-SA 3.0
„Jsme si jistí, že je to kočka divoká, protože kromě dvou fotografií z české strany a několika dalších fotografií z Bavorska, se v Bavorsku podařilo zajistit pomocí chlupové pasti vzorek chlupů, který šel na DNA analýzu a laboratoř potvrdila, že je to skutečně kočka divoká a že je to kocour.“

Proč je vůbec zajímavý fakt, že se k nám vrací kočka divoká? Čím je zajímavá?

"Vždycky je fajn, když se k nám vrací nějaký druh, který už byl na hranici vyhynutí. Je přece škoda ztratit nějaký živočišný druh, který k nám patří a který tady vždycky žil. Případ kočky divoké je takovým ochranářským špekem a záhadou. Od II. světové války je v České republice o kočce divoké strašně málo záznamů. Nějakou dobu se vůbec nevědělo, jestli u nás žije nebo nežije, jestli vyhynula. Odborníci ji zkoušeli hledat za pomoci různých metod. Je to ale v jejím případě strašně těžké. Podařilo se to až teď s rozvojem fotopastí. Foťáky s automatickou spouští se dávají do lesa a samy od sebe se spustí a vyfotí zvíře. No a jak zlevňovaly a začaly se stále více v biologických průzkumech využívat a dávat všude možně do lesa. A hle, najednou se objevila kočka divoká, o které nikdo jistě nevěděl, zda u nás ještě žije."

Můžeme mluvit opravdu o tom, že v Česku kočka žije?

Tereza Mináriková,  foto: Matěj Pálka,  ČRo
"V případě toho našeho kocoura z Českého lesa jde o trvalý výskyt, žije v oblasti maximálně tři roky. V jiných oblastech se také podařilo opakovaně vyfotit kočku divokou, například. na Šumavě. V Karpatech byla, pokud vím, dokonce doložená reprodukce. Našla se tam nora s koťaty. Tam také víme, že jde o trvalý výskyt. Postupně začínáme objevovat více a více území, kde se kočka vyskytuje, a postupně zjišťujeme, že asi nejde jen o náhodný průchod, ale že kočka v tom území žije skutečně natrvalo."

Hovořila jste o fotopastech. Ta, která zachytila kočku, číhala na rysa. Co ještě kromě kočky vaše fotopasti vyfotily?

"Naše fotopasti postupně vyfotily v lese prakticky všechny druhy středních a velkých savců, které tam žijí. To znamená od veverky výše. Vyfotili jsme jelena, jelena siku, daňka, losa. Podařilo se nám vyfotit i nějaké nepůvodní druhy, jako je třeba psík mývalovitý nebo mýval. V rámci projektu 3Lynx se kolegům z Českého lesa, kteří jsou našimi partnery, podařilo vyfotit nejdřív tu kočku divokou a potom i vlka. Na fotopastech mé organizace ALKA Wildlife se vyfotil vlk u Netolic a v Novohradských horách. Postupně tedy zjišťujeme docela zajímavé věci o zvířatech, která na našem území žijí."