V Česku vznikne nový Národní park Křivoklátsko

Foto: David Paloch, CC BY 2.5

V Česku zřejmě vznikne nový Národní park Křivoklátsko, kraj lesů a hlubokých údolí. Ministerstvo životního prostředí zahájí vyhlašování národního parku v únoru. Obce i vlastníci pozemků pak mají 90 dnů na podání svých námitek. Mnohé vesnice se vyhlášení národního parku bojí, myslí si, že by to omezilo místní obyvatele.

Foto: CzechTourism
Už dnes je Křivoklátsko chráněná oblast a biosférická rezervace UNESCO. Řeka Berounka tu za dlouhá tisíciletí vymodelovala hluboká údolí. Někde je zcela uzavírá klenba lesa a teploty jsou tu tak nízké, že to odpovídá podmínkách podhorských až horských území. Už ve středověku tu lovili čeští panovníci. Dnes jsou zdejší lesní porosty jedinečné v celé střední Evropě.

Chráněnou oblastí je Křivoklátsko už od roku 1978. Ministerstvo životního prostředí teď navrhuje, aby status národního parku získalo nejcennějších 102 čtverečních kilometrů Křivoklátska, tedy 16 procent stávající chráněné krajinné oblasti. Bude to znamenat především lepší ochranu přírody, říká Petr Hůla z Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

"Je tady přes 120 druhů hnízdících ptáků a máme tady celou řadu obojživelníků, plazů, které jinde v republice nenajdete."

Z pohledu ochrany přírody je národní park přísnější kategorií. Lesy v něm neslouží hospodářským účelům, hlavním cílem je ochrana ekosystémů a jednotlivých druhů. Výhodou je podle ministerstva životního prostředí i to, že park bude fungovat jako značka a nabídka příležitostí pro šetrnou turistiku.

"Existence národního parku může znamenat obrovskou šanci z hlediska budoucnosti, prosperity oblasti, podnikání, cestovního ruchu a navazujících služeb, například hoteliérství. Myslíme si, že to je velká šance,"

Křivoklátsko | Foto: David Paloch,  Wikimedia Commons,  CC BY 2.5
uvedl náměstek ministra životního prostředí František Pelc. I přesto se lidé bojí, že vyhlášení národního parku omezí jejich život. Například starosta Křivoklátu Milan Naď už dříve řekl, že městys nemá nic ani z toho, že na jeho území leží známý hrad Křivoklát. Daně ze vstupného jdou státu a daně většiny místních podnikatelů do Prahy. Křivoklát tak jen utrácí peníze za úklid odpadků po turistech, kterých by národní park přilákal ještě víc. Toho se obává i starostka obce Skryje Jarmila Payerová.

"Zápory pro nás vidím především ve velkém počtu turistů, v množství výdajů na odpady."

Ozývají se také obavy, že vyhlášení Národního parku omezí například další výstavbu nebo přinese zákaz chemického ošetření silnic. To však odmítá starosta Roztok Vladimír Melč.

"Všechny obce jsou mimo hranice národního parku. Pouze jedna jediná obec je tam celým svým katastrem a to je Karlova Ves. Takže obavy, že je to zasáhne z hlediska stavebních problémů si myslím, že nejsou na místě, protože v těch sídelních celcích zůstanou stejná pravidla jako doposud - jako v chráněné krajinné oblasti a nikoho to nějak drasticky neomezuje."

Navržený národní park zasahuje na území 19 obcí. Podle ministerstva životního prostředí budou mít lepší přístup k dotacím. Nedávno byl totiž na ministerstvu vyhlášen program pro obce v národních parcích. Výhodu by měly mít i při čerpání peněz z evropských fondů.