V chorvatském Daruvaru mají českého starostu

Dalibor Rohlík

Chorvatští Češi slavili. V Záhřebu oslavili 135. výročí České besedy. V dnešní rubrice Češi v zahraničí toto výročí připomenou dva rozhovory - s poslankyní za českou a slovenskou národnostní menšinu v chorvatském parlamentu Zdeňkou Čuchnilovou a se starostou největšího českého města v jihovýchodní Evropě - Daruvaru - Daliborem Rohlíkem. V Chorvatsku je připravil náš zpravodaj na Balkáně Jaromír Janev:

Zdeňka Čuchnilová
Poslankyně Zdeňka Čuchnilová mluví o české národnostní menšině s hrdostí:

"Už málem dvě století si nesou svou identitu. Z jedné strany jsme si vybojovali své pozice tak, abychom byli vážení, ale z druhé strany se i my snažíme, abychom společně nesli tu každodenní problematiku chorvatského státu."

Vy jste v parlamentu i za Slováky, za slovenskou menšinu, jestli jsem dobře pochopil?

"Ano, v Chorvatsku je jenom osm menšinových poslanců, třebaže je uznáno 22 menšin. Takže početnější menšiny volí přímo svého poslance, konkrétně Srbové tři poslance, Maďaři jednoho, jednoho Italové. A pak už to dál jde společně: Češi a Slováci mají jednoho poslance, z bývalé Jugoslávie vznikly nové menšiny, které mají jednoho, a těch dvanáct drobných menšin, od Romů před Rakušany, Rusy, Bulhary, má také jednoho. Já mám to štěstí, že zastupuji dvě menšiny. Dříve to byl společný stát, o kulturu se tu starají podobně, jedni mají své krásné České besedy, druzí Matice. Všichni dobře spolupracují, takže musím být opravdu spokojená. Vždy říkám, že pro mne je to lehké, zvlášť když dostanu dost peněz, aby ty menšiny dobře fungovaly."

Tady v Chorvatsku je, řekl bych, jeden z nejlepších systémů v Evropě, pokud jde o poskytování peněz menšinám. Mám pravdu?

Český dům v Rijece, foto: Milena Štráfeldová
"Já myslím, že ano, protože my máme dobrou legislativu. Předem bych chtěla říct, že je málo států, které mají menšinové školství zapojené do normálního státního školství. Naše menšinové školství je plně financované. Mimo to celková částka na amatérské umění a kulturní akce je rovněž financovaná z rozpočtu. Menšiny dostávají zhruba 45 milionů Kun, což je asi 6,5 milionu eur. A to jsou opravdu pěkné peníze, když se menšiny dají dohromady. S částkou, kterou dostanou, se dají udělat krásné akce, dají se vylepšit kroje... A vůbec celkové podmínky. A když jsem u těch podmínek: česká a slovenská menšina je specifická právě v tom, že se snaží mít své prostory. Mít své domy. Dnes jsme v jednom překrásně obnoveném /v Záhřebu/, před měsícem jsme otevřeli nový krásný Masarykův dům v Rijece. Bylo to v tisku i v České republice. Hodně českých domů máme na území Daruvarska, které jsme také díky pomoci z České republiky rekonstruovali i obnovili, protože některé byly poškozené válkou. Ale stále ještě některé zdokonalujeme, některé spolky si svoje prostory hledají. Jak říkám, chystáme se do Evropské unie a víme, jak unie financuje menšiny. Tam už půjdou jenom projekty. A kdo bude mít své prostory, tak si vždycky trošku peněz pro své projekty najde."

Máte tady nějaké problémy, v čem byste potřebovali pomoci?

"Myslím, že nemůžeme mluvit o problémech. Měli jsme problém na území Daruvaru, odkud vlastně pocházím a kde žije nejvíc Čechů. Trošku nám tam nechtěli povolit dvojjazyčnost a my jsme se odvolávali na zděděná práva. Já nejsem věřící, ale někteří říkají: ano, Bůh existuje. Nechtěli dvojjazyčnost, dneska mají starostu Čecha, takže se nám lépe šlape. Znamená to, že dvojjazyčnost máme vrácenou, jsou dvojjazyčné názvy. Ve školství všechno funguje, ale jsme velmi rádi, když nám Česká republika pomůže v části odborné. Česká republika nám zasílá dva učitele a my ty odborníky velmi, velmi potřebujeme. Právě proto, abychom si češtinu dál tak skvěle udrželi. Jazyky je základ všeho a zase pro jazyk je důležité školství."

Chorvatští Češi mají město, které je unikátní v celé jihovýchodní Evropě - Daruvar. Jeho starostou se stal po dlouhých letech Čech Dalibor Rohlík, který chce české město vymanit z představ o pouhém skanzenu a kolébce staročeského folklóru. Dalibor Rohlík je muž v nejlepších letech, kterého volili i Chorvaté. V Daruvaru jich žije kolem 9 tisíc a žije tam i řada Srbů.

Jak se stalo, že vás všichni zvolili?

"Tentokrát byly direktní volby - vybrali si člověka a já věřím, že je nezklamu."

Daruvar má velké kouzlo, protože v něm najdete pocit, který se u nás už někdy vytratil: dědictví předcházejících generací. Tady si je pěstují, a tak se tady najdou zvyky, ale také pochutiny našich prababiček a pradědečků.

"Klobásy, který si sem vlastně tradičně přinesli, ještě stále děláme. Buchtovky, jelita, masové speciality, rozhodně, že jo, Děláme třeba maso se zelím a tak dál."

Dalibor Rohlík mě nadchnul, a to jsem ho znal jen chvilku. Dozvěděl jsem se o něm od přátel.

„Já jako starosta musím mít ve své paměti všechny obyvatele toho města."

To si teda dáte, ne? Vždyť to je kolik - třináct tisíc?

Dalibor Rohlík
„Ano, třináct a půl tisíc, je ale i hodně Čechů kolem a všichni jsou potěšení, že má Daruvar českého starostu."

Starosta nezapomíná na Chorvaty a další obyvatele města. Naopak chce jedinečnost tohoto města využít pro všechny.

"Teď nám je všem těžko, pracovní místa jsou problém pro všechny, takže jsem dal ve volbách návrh většího provázání s Českou republikou, jako pradomovinou, ale nejen ve folkloru, ale i jinak - hospodářsky."

Snaží se také najít u nás partnerské městečko. Daruvarští by si chtěli vybrat, nebo mít na stole alespoň návrh na takovou obec do konce roku.

"Bylo by to možná takové přání, aby to bylo na jižní Moravě, protože většina krajanů tady kolem Daruvaru je z Moravy, a věřím, že bychom si rozuměli."

Starosta Rohlík má také představu, kde by se dalo spolupracovat s Českou republikou nejvíc:

"V Daruvaru existuje ještě stále - s potížemi - pivovar, kde se vaří Staročeské pivo. Je to nejstarší pivo v Chorvatsku - v 1840 roce bylo založené, bylo známé v celém Chorvatsku, i u moře. Těšilo by mne, kdybychom ty dluhy svedli na nějakou nulu, pak by byl zájem z České republiky, aby sem dodali technologii a český slad, který má svou kvalitu, abychom tu znovu začali vařit kvalitní české nebo vlastně staročeské pivo."

Plány má také v oblasti lázeňství, protože v okolí jsou léčivé prameny, chtěl by zmodernizovat existující lázně a zvýšit jejích kapacitu, aby za nimi jezdili ze širšího okolí, a také vybudovat více ubytovacích zařízení. A posledním směrem, kterým chce více nabídnout, je vínečko.

Daruvar
"Máme výborně víno, výborná je naše daruvarská Graševina, dřív se jmenovala jenom Ryzlink. Daruvarský Ryzlink. Dál Chardonnay, Sauvignon,- výborný - máme kapacitu kolem milionu litrů."

Spousta místních Chorvatů se tu naučila česky. To město má prostě zvláštní energii - a zvláštního starostu.