V Praze byl zahájen Mezinárodní rok astronomie 2009

Foto: ČTK

Ve stejný den, kdy Prahu navštívila celá Evropská komise, tu proběhla i další významná událost. Na Staroměstském náměstí byl slavnostně zahájen Mezinárodní rok astronomie. Praha byla vybrána nejen proto, že Česká republika v tomto půlroce předsedá Evropské unii, ale i na počest proslulým astronomům, kteří tu působili. Podrobněji Milena Štráfeldová

Foto: ČTK
Důvody, proč se rok 2009 stal z podnětu OSN a organizace UNESCO Mezinárodním rokem astronomie, vysvětlil astrofyzik a předseda Českého organizačního výboru Jiří Grygar:

Jiří Grygar,  foto: Zdeněk Vališ
"Iniciativa k tomu vyhlášení přišla z Itálie. Italové mají velmi silný trumf, totiž výročí prvních pozorování Galilea Galileiho. Jako první člověk na světě využil tehdy objeveného dalekohledu k tomu, aby se podíval do vesmíru."

Došlo k tomu v roce 1609, tedy právě před čtyřmi sty lety. Jiří Grygar však připomíná, že ve stejném roce došlo k průlomu v astronomii i v českých zemích:

"On by mohl být vyhlášen také jako základ teoretické astronomie, neboť nezávisle na Galileovi v Praze publikuje Kepler spis Astronomia Nova, v níž formuluje první dva zákony, kterým dnes říkáme Keplerovy zákony. A to byl také rok 1609."

Ani Staroměstské náměstí, kde tuto středu úderem 15.00 hodiny byl Mezinárodní rok astronomie vyhlášen, nebylo vybráno náhodou.

Foto: ČTK
"Když si vezmeme Pražský orloj, tam byly dvě důležité věci. Jednak tady v Praze byli astronomové, kteří dokázali propočítat, jak má orloj vypadat. Fakticky je to totiž jakýsi mechanický počítač, který byl tehdy vrcholem techniky. A za druhé tu museli být také mechanici, kteří byli schopni tu teoretickou představu realizovat. a ten orloj funguje šest set let!"

Jan Palouš,  foto: Zdeněk Vališ
Mezinárodní rok astronomie v Praze zahájil evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potocnik spolu s pražským primátorem Pavlem Bémem. V "astronomickém" stanu před Týnským chrámem si návštěvníci mohli po celý den prohlížet fotografie těles sluneční soustavy i hvězdného vesmíru pořízené Evropskou jižní observatoří. Byly tu vystaveny i různé druhy hvězdářských dalekohledů. Další výstava fotografií vesmíru byla navečer zahájena na piazzetě u Národního divadla.

"Na piazzetě bude 48 velkoplošných stojanů, kde budou umístěny fotografie kosmických objektů, od planet přes hvězdy, mlhoviny, galaxie až po kosmickou síť a snímky hlubokého vesmíru, které pořídil Hubbleův kosmických teleskop. Takže návštěvník si bude moci projít vesmír od Slunce, Měsíce a planety Merkur až po objekty velmi vzdálené.,"

připomíná Jan Palouš z Astronomického ústavu AV ČR. Čeští astronomové v rámci Mezinárodního roku astronomie připravují i řadu dalších akcí. V květnu bude v Praze otevřeno nové Keplerovo muzeum a proběhne tu mezinárodní vědecká konference Keplerův odkaz v kosmickém věku. Další konference pak připomene 50. výročí pádu tzv. příbramského meteoritu, prvního meteoritu na světě, kde byl pozorován jeho dopad na zemi a z něj pak vypočtena jeho dráha ve Sluneční soustavě.