V Praze proběhl 5. světový kongres Mezinárodní romské unie