V Praze se představují vybrané klenoty sicilských chrámů

Vybrané klenoty sicilských chrámů, které jsou vůbec poprvé vystavovány mimo území Itálie, nabízí výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze. "Jsme rádi, že právě české hlavní město může hostit takto významnou výstavu,"řekl při vernisáži její kurátor, ředitel Sbírky starého umění pražské Národní galerie Vít Vlnas. V rozhovoru s Evelinou Himalovou pro Radio Praha pak výstavu představil.

"Výstava zahrnuje památky především sakrálního umění z doby od 15. do 18. století, a představuje vlastně veškeré významné umělecké dílny a veškerá významná umělecká centra Sicilie. Takže jsou zde výrobky zlatníků a stříbrníků ze Syrakus, z Palerma, Catanie a z Messiny, a potom velice zajímavé a pro českého návštěvníka poněkud neobvyklé výrobky z města Trapani, které jsou zdobeny nádherným červeným mořským korálem, což jim dodává takový exotický vzhled."

Celkem je na výstavě s oficiálním názvem "Ostrov pokladů - klenoty sicilských chrámů" prezentováno 135 památek sakrálního charakteru. Zajímalo mne, zda sicilské umění má něco společného s českým?

"Má s ním společného více, než by se na první pohled zdálo. Samozřejmě slohy se tam střídaly stejným způsobem jako v Čechách, takže tady návštěvník najde památky pozdně gotické, renesanční, barokní, i když ta Sicilie je velice zvláštní oblast, kde se ty slohy podivuhodným způsobem transformovaly. Je to země-ostrov, který leží na rozhraní evropských a arabských vlivů; také na Sicilii určitou dobu panovali Arabové, a v novověku potom ovlivnili Sicilii kromě proudů, které přicházely z pevninské Itálie, zejména vlivy španělské, protože Sicilie po jistou dobu, historicky významnou, vlastně byla součástí Španělské říše. Pokud jde o příbuznost, já myslím, že je to i příbuznost námětová; mnoho světců, kteří pocházejí ze Sicilie, a s nimiž se tady návštěvník v umění setká, se stalo dávno součástí 'českého nebe', můžeme-li to tak říci, a byli u nás uctívání v 16. až 18. století. Především je to na prvním místě sv. Vít, patron České země, který žil na Sicilii, a byl zde umučen, a jehož kult se v Čechách datuje vlastně už od 10. století. A potom je to sv. Rozálie, významná patronka proti moru, jejíž uctívání zde šířili především jezuité, a dále sv. Lucie, sv. Agáta a další. Ale na druhou stranu můžeme říci, že také Čechy na Sicilii pomohly exportovat jednoho světce, a to sv. Jana Nepomuckého, který se dostal na Sicilii počátkem 18. století společně s habsburskými vojsky,"

uvedl kurátor expozice Vít Vlnas a dodal, že v době, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, je třeba připomínat vzájemné křesťanské kořeny Evropy.

Na závěr doplňme, že ojedinělá výstava církevních klenotů ze Sicilie, kterou je možno zhlédnout ve Valdštejnské jízdárně v Praze do 21. listopadu, je reciproční. Itálie ji České republice poskytla výměnou za loňskou přehlídku "Bohemia Sancta", uspořádanou Národním muzeem. Předcházel jí několikaletý projekt vědeckého soupisu movitých památek a jejich restaurování; expozici podpořil grant Evropské unie pro rozvoj regionů.