V užívání konopí jsme dostihli USA

Česká republika se dostala na špičku mezi evropskými zeměmi v užívání produktů z konopí (marihuany), v němž dostihla i Spojené státy, a má nadále výjimečné postavení v užívání metamfetaminu (pervitinu). Vyplývá to z údajů obsažených ve výroční zprávě agentury Evropské unie pro drogy za rok 2006, která byla zveřejněna v Lisabonu a současně i v hlavních městech členských států unie.

Celkově zpráva konstatuje, že navzdory značnému zlevnění drog na evropském trhu se jejich užívání v Evropě po výrazném růstu v 90. letech minulého století nyní stabilizovalo. Počet nových uživatelů, zvláště u heroinu a opiátů, se v posledních letech dokonce mírně snížil. O nebezpečí přílivu heroinu informoval na tiskové konferenci v Praze vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy Viktor Mravčík:

"Hlavně z Afghánistánu, kde je letos rekordní úroda. Lze očekávat velmi čistý heroin, čili o vysoké kvalitě, velmi nebezpečný na trzích v Evropě. Což je nebezpečí pro všechny uživatele opiátu, ale hlavně nové, mladé, nezkušené uživatele opiátu."

V České republice se drogová situace příliš nemění. Patříme spíše ke tranzitním zemím a počet závislých na tvrdých opiátech nijak výrazně nestoupá. Drogy ale stále více lákají děti. Ročně jich kvůli omamným látkám skončí v rukou lékařů na 120. Experimentují hlavně s rozpouštědly. Mezi dospělými je podle Viktora Mravčíka nejoblíbenější marihuana:

"Pětina české dospělé populace má zkušenost s marihuanou, čili alespoň jednou v životě užila marihuanu. Zhruba polovina, to znamená asi jedna desetina má tu zkušenost z období posledního roku. Co se týče extáze, tak je to asi přes sedm procent."

V Česku se, oproti ostatní Evropě, ceny drog nesnížily: jeden tisíc korun za gram heroinu, dva tisíce za gram kokainu, 250 korun za gram marihuany. V Evropě je na vzestupu užívání kokainu, u nás se ale pohybuje na velmi nízkých hodnotách jak v počtu uživatelů, tak v počtu úmrtí - v Evropě zemře ročně na předávkování 7 až 8 tisíc lidí, u nás 60 až 70.

Poměrně dobře je na tom Česká republika i v oblasti infekčních nemocí přenášených uživateli drog. Dlouhodobý trend je příznivý, protože stále máme jen pod jedno procento HIV nakažených injekčních uživatelů drog. Navíc i u nás je už mezi uživateli drog běžná výměna injekčních jehel. Jak upozornil doktor Mravčík, hlavní nebezpečí vzniká u skupiny uživatelů, kteří k nám přicházejí z rizikových zemí:

"K tomu dochází v posledních letech. Hlavně v Praze se vyskytují uživatelé ze zemí bývalého Sovětského svazu. Z údajů, které máme od terénních pracovníků pražských programů, vyplývá, že jsou mezi nimi i případy HIV pozitivních osob například."

Zpráva agentury Evropské unie pro drogy za rok 2006 se také zmiňuje o tzv. rekreačních drogách, což je v případě Česka například extáze. Tu vyzkoušelo nad 60 procent návštěvníků tanečních klubů a spolu s Francii a Anglii jsme v jejím užívání na špici.