Václav Klaus složil na Hradě prezidentský slib

Václav Klaus složil na Pražském hradě prezidentský slib, foto: ČTK

Václav Klaus složil na Pražském hradě prezidentský slib a ujal se tak svého druhého funkčního období. Klaus je po Havlovi druhým prezidentem samostatné České republiky a desátou hlavou státu od vzniku Československa v roce 1918.

Václav Klaus složil na Pražském hradě prezidentský slib, foto: ČTK
Datum inaugurace připadlo na 158. výročí narození prvního čs. prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jehož památku Václav Klaus uctil květinami. Slavnostní slib prezidenta republiky zazněl od roku 1918 již po dvacáté třetí a Václav Klaus se ujal úřadu na dalších pět let.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Inauguraci doprovodilo tradičních 21 salv z dělostřelecké baterie na Petříně. Mají sílu 140 decibelů a jsou slyšet až ve Vladislavském sále. Salvy se musí vejít do zhruba jedné minuty, po kterou zní hymna. Inauguraci byl přítomen i bývalý prezident Václav Havel. Ve Vladislavském sále se sešli poslanci, senátoři, ministři i další pozvaní. Václav Klaus ve svém projevu uvedl, že slova prezidentského slibu bere vážně:

"Řídil jsem se jimi v průběhu uplynulých pěti let a chci vás ubezpečit, že mi litera a duch prezidentského slibu budou základním kompasem i pro pět let následujících."

Souboj o nejvyšší ústavní funkci provázel u nás nevídaný kolotoč nařčení, kdy se znesvářené politické tábory navzájem obviňovaly z manipulace, nátlaku a korupce. Václav Klaus mimo jiné uvedl, že volba prezidenta ukázala, že je třeba v naší politice usilovat o větší svornost a kooperativnost a zvyšovat důvěru veřejnosti v náš demokratický systém.

Prezident Václav Klaus při projevu, který pronesl ve Vladislavském sále Pražského hradu po složení prezidentského slibu, foto: ČTK
"Veřejnost mi po celou dobu mého prvního mandátu vyjadřovala vysokou podporu navzdory tomu, že jsem nebyl vždy konformní s postoji politických stran, které právě tvořily vládní exekutivu. Pokud to bude třeba, budu tak postupovat i v budoucnu. Současně však platí, že ve využívání možností, které mi ústava dává, budu nadále opatrný a spíše konzervativní."

Prezident připomněl, že v blízké budoucnosti čeká Českou republiku předsednictví EU. I v této souvislosti by chtěl, aby "vláda s prezidentem táhla za jeden provaz". Po projevu následovala vojenská přehlídka a pak staronový prezident položil květiny k ostatkům svatého Václava ve Svatovítské katedrále. Klausův druhý prezidentský mandát vyprší 7. března 2013. Příště se o nejvyšší úřad ucházet nemůže, protože hlavou státu se nelze stát více než dvakrát za sebou.

Inauguraci prezidenta jsme si zvykli sledovat ve Vladislavském sále, ale nebylo tomu tak vždy. Vladislavský sál bereme jako místo, které je úzce spojeno s českou státností. Konaly se tu holdy českých stavů, korunovační hostiny. První tři inaugurace prezidentů však probíhaly v Rudolfinu. Zde to bylo až v roce 1934, připomněl historik František Kadlec.

"V roce 1930 totiž uspořádalo Národní shromáždění oslavu 80. narozenin pana prezidenta Masaryka právě ve Vladislavském sále. Ta atmosféra byla tehdy naprosto výjimečná a možná i to dalo impuls k tomu, že se Vladislavský sál nadále stal místem konání těchto významných státnických aktů."

Změna nastala i v prezidentském slibu. Při prvních třech volbách řekl prezident pouze 'slibuji'. Dnes prezident říká text přísahy sám.