Václavské náměstí čeká během pár let proměna

Vítězný návrh soutěže o budoucí podobu Václavského náměstí, foto: ČTK

Václavské náměstí v Praze se během pár let změní. Podle vítězného návrhu architektonické soutěže z něho zmizí vytížená magistrála a přibude zeleně. Náměstí, které pamatuje snad všechny dějinné události, se má proměnit podle radnice už za pět až sedm let.

Václavskému náměstí vévodí socha svatého Václava od Myslbeka a majestátní budova Muzea s kašnou. Vadou na kráse je, že je od sebe odděluje rušná magistrála a centrem města tak přejede denně 85 tisíc automobilů, tedy zhruba stejně jako po vytížené dálnici. To vše měla změnit architektonická soutěž. Jejím vítězem se stal návrh ateliéru Cigler Marani.

"My jsme kvalitu návrhu a jeho mimořádné mistrovství zdůraznili tím, že jsme neudělili žádnou druhou cenu, aby ten odstup byl jasný a místo toho jsme třem zbývajícím návrhům, které postoupily do finále udělili tři třetí ceny,"

Vítězný návrh soutěže o budoucí podobu Václavského náměstí,  foto: ČTK
uvedl místopředseda poroty architekt Zdeněk Lukeš. Porota se na tomto návrhu usnesla jednohlasně. Ocenila zejména to, že vychází z historie náměstí, je přitom současný a velmi citlivý. Návrhu se podle předsedy poroty a zastupitele Filipa Dvořáka podařilo skloubit všechny principy, které by město chtělo upřednostnit na Václavském náměstí.

"Jednak to náměstí více podtrhnout jako náměstí, nikoliv jenom jako rušnou třídu, za druhé rozšířit chodníky, přidat vzrostlou zeleň do plochy náměstí a také samozřejmě neznemožnit do budoucna úvahy na možné začlenění tramvajové trati do plochy náměstí."

Jak to bude řešeno s magistrálou, kam se přestěhuje?

"Tento návrh respektuje rozhodnutí města na přeložení veškerého provozu, který v tuto chvíli jezdí jak před tak za Muzem, za Muzeum ve variantě zahloubená, to znamená, že by podcházela budoucí magistrála pod Vinohradskou třídou. Návrh využívá této možnosti a předpolí Národního muzea uvolňuje od všech nešvarů a to Národní muzeum se stává ještě dominantnějším."

Vítězný návrh,  foto: ČTK
Parkující automobily by podle návrhu měly z náměstí zmizet do podzemních garáží. Do soutěže se přihlásilo 29 návrhů. Každý návrh měl své specifikum, protože Václavské náměstí není žádné malé náměstíčko. Objevily se zde fontány, nová stromořadí, některé posouvaly sochu sv. Václava, jiné geometricky propojovaly jednotlivé pasáže a podobně. Do užšího finále postoupily čtyři návrhy.

"Hlavním problémem mnohých návrhů byla právě fragmentace toho náměstí. Tvůrci se nechale ovlivnit bočními ulicemi. Náměstí nepojednávali jako celek, ale třeba jako soubor tří naprosto odlišných náměstí v jedné délce a to bylo to, co jsme negativně hodnotili v případě jiných návrhů, byť ty jednotlivé části měly svoji hodnotu."

Kdy bude možné vidět náměstí přebudované podle vítězného návrhu?

"Já jsem optimistou a říkám pět až sedm let. Myslím si, že první fáze bez tramvají bude stát někde mezi 100 až 200 miliony korun."