Válečný zločinec Viel odsouzen

Zemský soud v jihoněmeckém Ravensburgu v úterý odsoudil 83-letého Julia Viela, bývalého příslušníka jednotek SS, ke 12 letům vězení. Soud potvrdil, že na jaře 1945 zastřelil na Litoměřicku v terezínském koncentračním táboře sedm židovských vězňů. Proces byl zahájen koncem loňského roku na popud korunního svědka Adalberta Lalliera, který byl za války v SS Vielovým podřízeným. Svou významnou roli v procesu sehrála odborná konzultace historika Marka Poloncaře z Památníku Terezín, kterého se Vilém Faltýnek zeptal, jaký důkazní materiál u soudu předkládal.

"Takzvaný Černý sešit, což je sešit, který si vedl hlavní kápo pevnosti. To slovo "kápo" je trochu nadnesené, byl to prostě vězeň, který byl pověřen vedením evidence vězňů. A v tom sešitě si se svolením dozorce tak napůl legálně zapisoval pohyb vězňů. To znamená jejich přemístění z cel na cely, příchody, odchody, ale taky úmrtí. A právě u těch úmrtí v období, o které se jednalo, se objevuje řada poznámek "zastřelen". A to nás vedlo k tom, že to má přímou souvoislost s těmi událostmi v Litoměřické kotlině."

Marek Poloncař byl přítomen u přelíčení a setkal se tedy s obviněným Juliem Vielem. Jakým dojmem na něho tento muž působil?

"Byl to normální starý pán, velice slušně oblečený, celou dobu byl velice klidný, vypadal možná i mladší, protože jsem se dozvěděl, že mu je 83 let, tak mi nepřišel ani tak strašně starý."

Terezínská iniciativa je sdružení lidí, kteří přežili pobyt v Malé pevnosti nebo v terezínském ghettu. Jeho předsedkyně Dagmar Lieblová na Vielovo odsouzení reagovala slovy:

"Samozřejmě když je někdo i takhle po zásluze potrestán, tak mu to patří. Je smutné, že se tyhle věci táhnou skoro 60 let, že."

Žalobce pro Julia Viela žádal doživotní trest. Dvanáctiletý rozsudek soud odůvodnil tím, že v tak velkém časovém odstupu od války je spravedlivý "časově vymezený" trest. Vzhledem k vysokému věku odsouzeného a jeho rakovinovému onemocnění se ale fakticky rovná doživotí.