Vážený, vážný

Jsem vážný zájemce o Vaše vážené mínění. Hádejte čím jsem? Nejsem vážným na žádné váze. Přesto každé ráno pro jistotu skočím na váhu, i tak už vážím příliš.

Neuvidíte mě s vážným obličejem, a proto si mě nikdo neváží. Svá slova jsem vážila, protože si vážím našeho jazyka. Ale Vy mým slovům nepřikládejte velkou váhu, protože já sama jsem lehkovážná! Byla jsem na vážkách, zda se vám mám přiznat. Po krátké rozvaze to tedy říkám. Není to krok závažný, ale musela jsem se k němu odvážit. Vidím, že mě posloucháte polovážně. Zahrávat si s vaším míněním je povážlivé. Utrpí i moje sebevážnost. Musíš, velevážený posluchači, uvážit, zda nejseš příliš velevážný.

Vážně, vždyť jazyk je tak důvtipný. Má dvě slovíčka, která se tak málo od sebe liší graficky a tak daleko jsou od sebe významem. Každé patří do jiné významové rodiny, do rodiny Vážných a Vážených. Ale my si je nespleteme. V životě neváhejte, váhavce nemá život rád. Skočte do chladivých vln Váhu. A pozorujte trhavý let vážky.

Na slyšenou příště.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz