Ve věku 107 let zemřel nejstarší legionář

Alois Vocasek, photo: CTK

Ve věku 107 let zemřel v sobotu v Praze nejstarší český legionář Alois Vocásek. Česká republika tak ztratila zřejmě posledního pamětníka bojů 1. světové války. S legionářem před několika měsíci hovořili Mikuláš Kroupa a Vilém Faltynek.

Alois Vocasek,  photo: CTK
Alois Vocásek žil v Praze. Jeho sousedům už dávno přestalo být nápadné, jak často za ním přicházeli studenti, historici a především novináři. Každý se chtěl osobně setkat s žijící legendou od Zborova.

Alois Vocásek se narodil 13. dubna 1896. Letos krátce po svých 107 narozeninách vzpomínal, jak během první světové války na východní frontě zběhl k Rusům.

"Když já jsem tam přišel, tak už tam byl plakát, jak bude vypadat československé království. O Masarykovi ani slovo. A já když jsem to přečetl, tak jsem si řekl, že jako sokol do toho musím jít. A od té doby jsem byl legionář. Za měsíc jsem byl zpátky na frontě jako ruský rozvědčík. A na tom rozvědčickém postu jsem se sešel s Jardou Haškem."

Dva roky byl na frontě, bojoval u Zborova a jako legionář prošel celou sibiřskou anabázi.

"Jednapadesát dní jsme pluli a neviděli jsme zemi, jenom moře. Víte, a když takový námořník přijede domů a vypravuje, že lítají ryby přes palubu, tak mu to žádný nechce věřit. A oni skutečně takové ryby jsou. A když člověk mluví pravdu, tak mu nikdo nechce věřit. A když začne lhát, tak mu hned všichni věří."

I přesto, že o jeho účasti v bojích během 1. světové války nelze pochybovat, Československá legionářská obec ho ale do svých řad nepřijala. Vyčítala mu, že za druhé světové války spolupracoval s fašisty. Sám Vocásek nikdy nepopíral, že byl určitou dobu členem nacistické organizace Vlajka. Bylo to prý ale proto, že žádná jiná strana za nacistů nemohla existovat.

"Když mi našli, že babička měla německy znějící jméno, tak říkali, že to byla Němkyně, podepiš nám tadyhle přihlášku do německého spolku NSDAP. A já jsem vyskočil a říkám: ´Co blázníte? Já jsem se Čechem narodil a Čechem zemřu!´ A z Vlajky jsem vystoupil."

Za spolupráci s nacisty byl bývalý legionář v roce 1946 odsouzen k doživotnímu žaláři. Ve vězení ale strávil jen osm let. V poslední době Vocásek marně usiloval o obnovení procesu, aby byl očištěn.

Vocásek za svůj život třikrát ovdověl. S první manželkou žil společně 48 let. V 97 letech se oženil počtvrté. Přežil nejen svého jediného syna, kterého měl s první ženou a který zemřel v 69 letech, ale i jednu svou vnučku a pravnučku.

Pane Vocásku, mluvil jste tady o Bohu, o víře. Proč myslíte, že vám Bůh nadělil tak dlouhý život?

"Podívejte, co Bůh činí, dobře činí. Já nemůžu vědět a dodneška nevím, jaký program se mnou má. Bůh je láska a chce, abychom se měli navzájem rádi."