Ve Znojmě proběhla mezinárodní konference o roce 1968

V příštích minutách našeho vysílání se vydáme na jih Moravy, kde naše redakční kolegyně Martina Lustigová sleduje zajímavou konferenci o pražském jaru a srpnové okupaci Československa. Zavolala jí Milena Štráfeldová:

Martino, ty jsi na sympoziu ve Znojmě, které se vrací k roku 1968. Čeho se konkrétně týká?

"Ano, hlavním tématem je opravdu rok 1968 a prakticky všechno, co s ním souvisí. Mluví se o 60. letech, o tom, jaká byla, nebo o tom, co rok 1968 znamenal pro Československo a co znamenal pro západní Evropu. Příspěvky, které tady zazněly, bych rozdělila do dvou skupin. Jednak jsou to vzpomínky na to, co kdo koncem 60. let dělal, jak rok 1968 prožíval, co si tehdy myslel, co očekával. Druhou skupinou jsou odborné příspěvky historiků nebo politologů."

A jaké zajímavé vzpomínky tam tedy zazněly?

"Byla jich opravdu celá řada. Sympozium je mezinárodní, česko-rakouské, a právě v tom česko-rakouském kontextu bylo podle mne velice zajímavé vyprávění ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Vzpomínal na to, jak v roce 1968 byl ve Vídni a jak se tam tehdy vzedmula obrovská vlna solidarity s Čechy a Slováky, kteří do Rakouska přicházeli. Jak Rakušané pomáhali lidem, kteří v Rakousku hledali nový domov. Karel Schwarzenberg připomněl také roli rakouských médií, která o situaci v Československu informovala, a připomněl i to, jak se zprávy z rakouských médií šířily dál do světa. Profesor Tomáš Kosta zase vzpomínal například na to, jak se rozhodl zůstat v zahraničí."

Jakým dalším tématům se sympozium věnuje?

"Témat je opravdu hodně, téma roku 1968 je nesmírně široké. Myslím, že hodně důležitý je ten česko-rakouský kontext, který přináší trochu jiný pohled na rok 1968, než jsme v Česku zvyklí. Není to totiž ten obvyklý český pohled, pohled zevnitř, ale je to pohled zvenčí. A v této souvislosti bylo také připomenuto, co Čechy, Moravany a Rakušany po staletí spojovalo. Připomínán je odchod lidí z Československa do Rakouska, Švýcarska i dalších zemí, hovořilo se i o pobytu české menšiny ve Vídni. Připomenuty byly i tehdejší obavy Rakušanů z dalšího vývoje, obavy, kam až mohou vojska Varšavské smlouvy dojít. Kde se zastaví, zda zůstanou na hranicích. A události v Československu se samozřejmě dávají do kontextu s evropským hnutím a srovnávají se."

Kdo všechno se sympozia ve Znojmě účastní?

"Ve Znojmě se sešla řada historiků, politologů, ale také politiků. Dalo by se říct, že z obou břehů řeky Dyje, která je tady na Znojemsku alespoň částečně řekou hraniční. Na sympoziu vystoupil například místopředseda Senátu Petr Pithart, český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg anebo rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassnik. Z Vídně přijeli Karl Vocelka nebo Vlasta Valeš, z Prahy například Tomáš Kosta. Mohla bych pokračovat dál a dál. Těch zajímavých vzpomínek pravdu zaznělo hodně a já můžu jenom slíbit, že naši posluchači je ve vysílání určitě uslyší."