Vědci na Šumavě pozorují vlky pomocí telemetrického obojku

Foto: Jiří Čondl, archiv ČRo

V Národním parku Šumava začali vědci sledovat vlčí smečku. A to pomocí speciálního telemetrického obojku.

Foto: ČT24

První projekt tohoto druhu v České republice probíhá ve spolupráci s odborníky z České zemědělské univerzity. Má zajistit lepší porozumění chování a pohybu těchto šelem.

V Čechách i na Moravě se kdysi vlci vyskytovali naprosto běžně, ale ke konci 19. století zde byli zcela vyhubeni. Poslední vlk byl pravděpodobně zastřelen na Šumavě v roce 1874.

Vlci se do Česka vrací

V posledních letech se však vlci na české území vrací a rozmnožují se. Většina z nich přichází ze Slovenska a z oblastí podél německo-polských hranic.

Aleš Vorel,  foto: ČT

Vedoucím zmíněného projektu je Aleš Vorel z České zemědělské univerzity v Praze:

„Vlci se na Šumavě znovu vyskytují od roku 2017, což není moc dlouho. Zajímavé je, že rodiče první vlčí smečky, které se na Šumavě objevila, pochází z různých částí Evropy. Samec sem přišel z Itálie, zatímco samička pochází z oblasti u německo-polských hranic."

Vědci odhadují, že v současné době se na území Šumavy nachází tři vlčí smečky, dohromady čítající okolo 20 jedinců.

Sledovaného vlka odchytávali vědci několik měsíců

Foto: Jan Mokrý / ČZU / NP Šumava

Odchycení vlka bylo podle Aleše Vorla nejtěžší částí projektu. Vlci jsou inteligentní zvířata a když objeví skrytou past, systematicky se jí vyhýbají. Po lokalizaci těchto šelem a umístění pastí v některých z jejich oblíbených oblastí, trvalo vědcům několik měsíců, než se jim podařilo odchytit tříletou samičku.

„Vlci jsou velmi citliví a bojí se lidského pachu, takže jejich odchycení je opravdu obtížné. Poté, co se nám vlčici podařilo chytit, jsme ji museli okamžitě uspat. Následné jsme jí nasadili obojek. Asi po hodině se mohla vrátit do volné přírody."

Telemetrický obojek, který jí byl dán okolo krku, používá systém GPS. Ten každé tři hodiny udává polohu. Nejnovější data z obojku ukazují, že vlčice se již vrátila ke své smečce.

Obojek prozradí, jak se vlci přibližují k obydlím a farmám

Foto: Jan Mokrý / ČZU / NP Šumava

Jak uvedl Aleš Vorel, informace získané z tohoto obojku nepomohou jen vědcům, ale i místním obyvatelům, a to například při umisťování zařízení, která mají chránit hospodářská zvířata proti predátorům.

„Chceme vědět, jak se vlci chovají v naší přírodě, jak velké je jejich teritorium a jak často v jeho rámci navštěvují určitá místa. Chceme ale také zodpovědět některé praktické dotazy: Například bychom mohli zjistit, jak často se přibližují k lidským obydlím a farmám s hospodářskými zvířaty, nebo jak moc využívají lidmi vytvořené cesty."

Shodou okolností se v České republice nachází ještě jeden vlk s telemetrickým obojkem. Jedná se také o vlčici, původem z Rakouska, která se nedávno usadila v Doupovských horách na Karlovarsku a založila zde vlastní smečku.