Velvyslankyně na jeden den. Tři mladé Češky vyhrály soutěž a doprovázely „své“ velvyslance

Tři mladé Češky se staly velvyslankyní na jeden den. Doprovázely "své" velvyslankyně a velvyslance z Kanady, USA a Velké Británie. Jejich program se zaměřil na klimatické změny.

Získaly tak představu, jak pracují vrcholní diplomaté a jak Česká republika a uvedené tři země řeší klimatické změny ve svých vnitrostátních i mezinárodních opatřeních.

Den s velvyslanci jim zajistil vítězný esej

Štěpánka Klečanská | Foto: archiv Štěpánky Klečanské

Tři „velvyslankyně na den" vyhrály esejistickou soutěž „Ženy a klima", kterou kanadská, americká a britská ambasáda vyhlásily 8. března 2021 při příležitosti Mezinárodního dne žen.

V eseji se měly zamyslet nad tím, jaká řešení by na summitu OSN navrhovaly, aby došlo k nějaké větší změně ohledně klimatu. Kanadskou velvyslankyni Ayeshu Rehki doprovázela Štěpánka Klečanská, která si v eseji vybrala téma odlesňování.

"Já jsem se zaměřovala mimo jiné na odlesňování, protože jsem si říkala, že to je problém, který v Česku pozorujeme, a jak může jednotlivec změnu ovlivnit."

Kolik se vás soutěže zúčastnilo?

"Mám pocit, že to bylo kolem stovky žen, ale nejsem si úplně jistá. Jak jsme při diskuzích s odborníky zjistily, ženy jsou tak trochu zanedbávány v boji se změnou klimatu. Ačkoliv máme na toto téma řadu odbornic, tak většinou jsou oslovováni spíše mužští experti, než ženy. Zároveň jsou ženy více změnou klimatu zasaženy. Například ženy v jihovýchodní Asii většinou neumí plavat, protože je to v dané kultuře shledáno jako nevhodné, a když tam přijdou záplavy, je mezi oběťmi více žen. Zjistily jsme, že se to netýká jen rozvojových zemí. Například ve Francii byl vypsán grant na podporu mladých farmářů. Tím, že ženy mají nejdřív rodinu a až pak se rozhodnou začít podnikat, v tomto případě farmařit, tak často už na ten grant nemohly dosáhnout, protože už byly za tou věkovou hranicí."

Byla jste velvyslankyní na den. Strávila jste ho s kanadskou velvyslankyní. Jak program vypadal?

Kandská velvyslankyně v České republice Ayesha Rekhi | Foto: Government of Canada

"Můj den začal v 9 hodin ráno na kanadské ambasádě. Chvíli jsem si povídala s paní velvyslankyní o tom, co obnáší její práce. Pak byla prohlídka ambasády a jely jsme na ministerstvo zahraničí, kde jsme se setkaly s paní Bronislavou Tomášovou, která nám představovala plán ministerstva zahraničí v rámci boje proti klimatu a jak může otázka životního prostředí souviset se zahraniční tématikou. Odpoledne jsme si s Nadací Partnerství mohly vyzkoušet měřit pomocí termokamery teplotu v ulicích, a jaký vliv na ni mají stromy a zeleň ve městě. Den jsme zakončily recepcí na americké ambasádě."

Co vás na tom dnu nejvíc překvapilo?

"Překvapilo mě, jak je ten den nabitý, jak velvyslankyně Kanady, ale i ostatní velvyslanci a zástupci ambasád mají naplánovaný den od rána do večera a pak mě překvapila debata ohledně žen a jejich role v klimatu, jak už jsem zmiňovala, že se to netýká nutně jen rozvojových zemí, ale že je to otázka po celém světě."

Které z témat bylo nejzajímavější?

"Velice zajímavé bylo měření v ulicích. Tím, že to bylo víc v terénu a bylo to něco praktického, kde člověk hned vidí výsledky. Líbil se mi i rozhovor na ministerstvu zahraničí. Na první pohled by člověka nenapadlo, že i na ministerstvu zahraničních věcí bude někdo, kdo se zabývá změnami klimatu, ale když jsme slyšely povídání paní Tomášové, tak to do sebe zapadalo."

Co byste chtěla v životě dělat? Chtěla byste se věnovat ekologii?

"Já studuji úplně jiný obor, anglistiku a amerikanistiku, takže se zabývám spíše anglofonní literaturou a anglickým jazykem."