Venuše z Opavy se vyloupla z bláta několik měsíců po záchranném průzkumu

Opavská venuše, foto: ČT24

Nejen Věstonice, ale i Opava má teď svoji venuši. Je stará kolem 6000 let, a k jejímu objevu došlo díky stavbě opavského silničnímu obchvatu. Jeho budování totiž předcházel záchranný archeologický průzkum.

Opavská venuše,  foto: ČT24
Soška z pálené hlíny měří zhruba šest centimetrů. Naši předkové ji podle historiků používali jako kultovní předmět. Nezachovala se však celá, archeologové našli pouze její spodní část. Objevili ji v jednom ze čtyř zahloubených objektů.

"Kromě sídlištní keramiky, a nějakých broušených nástrojů, byla objevená i část ženské plastiky. Na základě analýzy té keramiky, spadá náš objev do nejmladší fáze hornoslezské lengyelské skupiny. Pohybujeme se tak kolem roku 4200 před naším letopočtem. Plastika nese znaky východoevropských elementů, hlavně z kultury Tripoli na Ukrajině," uvedla archeoložka Kateřina Papáková.

Opavská venuše,  foto: ČT24
Mimochodem první tripolijskou osadu na břehu Dněpru pod Kyjevem objevil český archeolog Vincenc Chvojka v roce 1893, a zapsal se tak do historie archeologických výzkumů praslovanských sídlišť.

Venuše ležela v krabicích několik měsíců

K objevu opavské "malé venuše" došlo až několik měsíců po záchranném průzkumu. Ten skončil loni v září. V jámách bylo velké množství materiálů, předměty byly obalené hlínou a bahnem. A tak se unikátní soška objevila až po pár měsících, když se vyzvednuté nálezy třídily.

Kateřina Papáková,  foto: archiv Kateřiny Papákové
"Torza podobných ženských plastik jsou na Opavsku známé pouze z Velkých Hoštic, které byly objeveny v 80. letech minulého století. Ale svým provedením se liší od té naší, kterou jsme teď nedávno nalezli."

Naše venuše jsou robustnější. Tahle plastika je útlejší než ostatní. Podle archeoložky Kateřiny Papákové jsou nálezy takových předmětů častější spíše na Ukrajině. U nás jsou velkou vzácností.

"Tyto plastiky jsou hlavně ukázkou pravěkého umění. Pro nás vědce jsou cenným pramenem poznání duchovního života v pravěku. Tyto sošky jsou spojovány s kultem matky, který je všeobecně znám, tak jako u Věstonické venuše."

A co teď venuši čeká?

"Teď bude soška podrobena detailní dokumentaci, a několika analýzám, co se týče jejího provedení z keramiky. Chceme udělat 3D sken, a následně vytvořit model plastiky. Do budoucna, asi příští rok chceme naplánovat výstavu s dalšími nálezy z výzkumu."

Foto: ČT24
Replika sošky by měla být z keramiky a odborníci chtějí při její výrobě dodržet i tehdejší známé postupy.

Nálezy při výstavbě silnic nebo objektů jsou v Česku poměrně běžné. Nedávno byl například v Brně objeven táboř římských legionářů.