Virtuální burza nápadů českých škol v USA a Kanadě předčila očekávání

Ilustrační foto: StockSnap/Pixabay, CC0

On-line konference nahradila každoroční setkání českých škol ve Spojených státech a Kanadě. Virtuální připojení nakonec umožnilo účast většího počtu hostů než obvykle. Během víkendu se do debaty zapojilo přs sto hostů, vedle 25 českých škol v USA a Kanadě také učitelé z Evropy, bohemisté či autorky knížek a časopisů pro malé krajánky.

Ilustrační foto: StockSnap/Pixabay,  CC0

Yvea Zaels,  foto: archiv Yvey Zaels
“Jak dlouho vám trvalo knihu češtiny pro krajany napsat? Jak se vám daří dostat přes ocean velké množství knih? Jak náročné je sehnat lektorky češtiny?” Konkrétních dotazů, výměn zkušeností zaznělo během posledního květnového víkendu celá řada.

„Forma on-line konference předčila očekávání“, hodnotí setkání jedna ze zakladatelek a moderátorek akce Yvea Zaels z Czech School Calgary. „Pro mnohé školy je náročné překlenout vzdálenosti na americkém kontinentu a s tím související finanční náklady.“ Yveu Zaels a Martu McCabe z Czech and Slovak School of NC, další z žen, které se postarali, aby diskuse běžela plynule napříč kontinenty, překvapilo nás, kolik lidí se připojilo z Evropy, Anglie. On-line verze má podle nich budoucnost, i když osobní setkání samozřejmě nenahradí.

Rozdíly mezi Ameriku a Evropou

České školy v USA a Kanadě,  foto: archiv Českých škol
„České školy v Evropě mají větší počty v Evropě a jde jim o to, aby udržovali krok s českými školami, zatímco my se snažíme, abychom získali děti, které mají zájem se učit česky. V Evropě navíc není problém se stážisty i díky programu Erasmus, nejsou zapotřebí víza apod“, srovnává paní Yvea Zaels.

Nedostatek učitelů trápí školu v Calgary od samého počátku. „Stážisté jsou jediným řešením. Pracujeme s dobrovolníky z řad maminek. Nemáme zázemí jako školy na východě třeba v Chicagu (tam funguje paní učitelka vyslaná Ministerstvem školství). V Evropě je výuka náročná. My máme osnovy českých škol v Čechách, ale některý ten ročník nezvládneme za rok, ale za dva roky. Nejsme schopni udržovat stejný vyučovací plán“, dodává Yvea Zaels.

S výsledkem prvního velkého virtuálního setkání českých škol byli všichni spokojeni. Podařilo se jim najít nové námět, jak např. zjednodušit přípravu na výuku. A další velkou výhodou podle zúčastněných je, že se vzájemně seznámili napříč kontinenty a získali na sebe kontakty.

Setkání podpořili svým vystoupením i významní hosté jako předseda Senátu Miloš Vystrčil, který zaslal zdravici nebo generální konzul v Chicagu Jaroslav Kantůrek, velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec, senátor pro krajany Tomáš Czernin a zmocněnec pro krajany na MZV Jiří Krátký.