Vláda chystá "legislativní smršť

vlajky ČR a EU

Další vlnu "legislativní smršťi" připravuje na léto a podzim česká vláda. Do konce roku hodlá předložit celkem 17 návrhů zákonů, které jsou nezbytné pro sjednocení české legislativy s právem Evropské unie. Podle předsedy legislatvní rady státu a místopředsedy vlády Pavla Rychetského je tento postup nezbytný pro to, aby mohlo být dodrženo pracovní datum vstupu Česka do EU, tedy rok 2003. Více Jaromír Marek.

K první vlně "legislativní smršiť" přistoupil kabinet na podzim roku 1999 po zveřejnění hodnotící zprávy Evropské komise, která vyčítala České republice pomalé přejímání práva EU. Nyní je urychlená příprava zákonů nutná pro to, aby mohlo být dodrženo pracovní datum vstupu Česka do EU, tedy rok 2003. Více předseda legislatvní rady státu a místopředseda vlády Pavel Rychetský.

"Podle plánu legislativních prací mají být některé novely předloženy třeba až v prvním čtvrtletí příštího roku, což teoreticky vypadá, že by do 1.ledna 2003 mohly být přijaty, ale protože příští rok v červnu budou volby znamená, že takový návrh zákona předložený v únoru nebo březnu má téměř nulovou šanci na přijetí. Platný jednací řád poslanecké sněmovny navíc říká, že nově zvolená Poslanecká sněmovna nesmí pokračovat v již zahájeném legislativním procesu u návrhů, které začala projednávat její předchůdkyně. Tyto novely zákonů by pak spadly pod stůl a musela by je znovu předložit nově zvolená vláda."

O novely kterých zákonů půjde? Ministerstva musí připravit nově například zákon o dani z příjmů, návrh zákona o ochraně zvířat a zákon o zoologických zahradách, který Česko vůbec nemá, novelu zákona o advokacii, o zbraních a střelivu, novelu zákona o veřejných zakázkách nebo novelu živnostenského zákona.

"Bude-li těchto sedmnáct norem Parlamentem přijato, tak budeme moci prohlásit, že ten proces harmonizace celkem 15 000 směrnic a jiných aktů EU bude dovršen. Jen kromě těch změn, které se dají udělat jen ke dni vstupu, a které není potřeba dělat dnes", uvedl místopředseda vlády Pavel Rychetský.