Vláda pozitivně hodnotila plnění svého programového prohlášení

premiér Miloš Zeman

Česká vláda je spokojena s plněním svého programového prohlášení. Jak uvedl mluvčí kabinetu Libor Rouček, osmdesátistránková zpráva vyzvedává především zkvalitnění právního řádu a jeho harmonizaci s legislativou Evropské unie, hospodářský růst, pokračující decentralizaci veřejné správy, pokles kriminality a zesílení boje proti závažné hospodářské trestné činnosti. Další podrobnosti má Jaromír Marek.

Premiér Miloš Zeman je s výkonností svého kabinetu spokojen. Trápí ho jen nedostatky při výběru daní a zděděná ekonomická zátěž armády. Právě tyto nedostatky podle něj vedly k výměně ministrů. Přesto však vláda již nyní splnila 73 procent úkolů, které si v programovém prohlášení vytkla. Přípravu země na vstup do Evropské unie podle Zemana plní dokonce na 90 procent. Zbylých deset procent se týká především zákonů, které se kabinetu nepodařilo prosadit v Poslanecké sněmovně. V parlamentu je proti nim z nesnadno pochopitelných důvodů silná opozice, zdůraznil Zeman. Na hospodářský růst měly podle něj největší vliv zahraniční investice a také aktivity domácích podnikatelů:

"Objem zisku našich firem se v roce 2000 zdvojnásobil oproti roku 1999. V zemi se i nadále nekonaly žádné stávky, panoval sociální smír a mírně, ale stabilně rostla životní úroveň. Snížila se přibližně o osm procent míra kriminality a máme důvod předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti."

Mohlo by se tedy zdát, že sociálně demokratická vláda nemá chybu. Opozice, někteří ekonomové, ale i například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj však tento optimismus nesdílejí. Potvrdil nám to analytik Patria Finance David Marek:

Z jednání vlády
"Ekonomická situace je skutečně lepší, nicméně především díky tomu, že došlo k obnovení důvěry zahraničních investorů v českou ekonomiku. V tomto ohledu je důležité, že vláda pro to vytvořila podmínky. Zlepšil se systém poskytování investičních pobídek a ten právě přispěl k tomu, že zahraniční investoři dávají přednost České republice před jinými regiony. Na druhou stranu sama vláda, kromě tohoto, nijak výrazně nepřispěla ke zlepšení hospodářské situace. Naopak. Došlo k prohloubení schodku veřejných rozpočtů a vláda ani nepřišla s žádným konkrétním návrhem dlouhodobé stabilizace veřejných rozpočtů. To, si myslím, je poměrně velké minus a s tím se rozhodně nemůže chlubit."

Co se týče stavu příprav České republiky na členství v Evropské unii, problémy se podle vládního mluvčího Libora Roučka vyskytly u zákona o audiovizi, účetnictví, při akreditaci evropské agentury Sapard na podporu zemědělství, u zákona o transformaci Českých drah, finanční kontroly a u zákona o zbraních a střelivu. Potíže ve sněmovně měla vláda i při prosazování novel zákonů o spotřebních daních a daních z přidané hodnoty, dodal Rouček.