Vládní mezirezortní protidrogová komise schválila protidrogovou strategii do roku 2004

Další podrobnosti má Eva Petržílková:

Strategie do roku 2004 stanoví protidrogovou prevenci, zahraniční spolupráci i profesní vzdělávání v oblasti protidrogové politiky. Součástí strategie není úplná legalizace měkkých drog, ale jak šéf mezirezortní protidrogové komise Josef Radimecký uvedl určitých úprav přeci jen protidrogový zákon dozná: Jde o to, že člověk, který prodává tvrdé drogy, dostane podmíněný trest a na druhé straně lidé, kteří pěstují a užívají marihuanu pro vlastní potřebu jsou kolikrát trestáni přísněji. V oblasti represe je prioritou na další čtyři roky zaměřit se především na organizovaný zločin a ne na mladé lidi, kteří občas zatouží ochutnat zakázané ovoce. Komise bude usilovat i o to, aby Česká republika nebyla jako dosud tak bezpečná pro organizovaný zločin. Josef Radimecký dále vyzdvihl jednu novinku strategie protidrogové politiky: Jak Josef Radimecký ještě připomněl, komise se chce také zaměřit na dosud chybějící doléčovací programy, které zvyšují efektivitu léčebných protidrogových programů. Bude v tomto směru usilovat i o výraznější rozlišování drog z hlediska bezpečnostních rizik. Nyní řeší protidrogová komise problém, kde sehnat zhruba sedmnáct miliónů korun, které v letošním rozpočtu komisi chybí. V současné době je ohroženo přibližně devět programů protidogové prevence, mezi které bude rozdělena spíše symbolická částka - více než 800 tisíc korun. Na příští rok počítá Mezirezortní protidrogová komise s rozpočtem 117 miliónů korun. Pokud se v něm nebude příliš krátit, měla by tato suma stačit. Letos nejvíce ohrozil financování komise fakt, že třetina rozpočtu na prevenci - zhruba třicet milionů korun - byla vyčleněna na výstavbu dětských hřišť. Josef Radimecký to však příliš nepodporuje. Myslí si, že tyto prevetivní programy by měla svými penězi krýt místní samospráva, kde hřiště vzniknou. Materiál, který Meziresortní protidrogová komise v pondělí schválila a který vznikal třičtvrtě roku, bude moci do konce měsíce projednat vláda.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio