Vlak s jaderným palivem dojel bez problémů do Temelína, proti utajování transportu jaderného materiálu protestovali někteří starostové i ekologové

Temelin

Do areálu elektrárny Temelín dorazil v neděli vlak z Polska s jaderným palivem. Jízda vlaku se sice obešla bez protestních akcí, ekologičtí aktivisté jsou ale pobouřeni jejím utajováním. Rovněž řada představitelů regionálních samospráv se domnívá, že o průjezdu takových transportů by měli dopředu vědět. Podle pracovníků ČEZ i mnohých politiků je však přeprava jaderného materiálu podle zákona povinně utajovanou skutečností. Více k tomu Eva Petržílková:

Temelin
40 tun jaderného paliva pro druhý blok temelínské elektrárny vypravila americká firma Westinghouse. Stejně jako na polském území transport provázela mimořádná bezpečnostní opatření, včetně doprovodného policejního vrtulníku. Přísné utajení přepravy paliva ale vyvolalo pobouření starostů obcí na trase transportu. Kritizovali zejména to, že o vlaku nebyli informováni:

"Pokud jsou jaderné elektrárny z provozu, tak musejí být něčím napájeny. Pokud je to palivo neaktivováno, tak asi ta jeho doprava ničemu neškodí. Mě spíš trochu mrzí a mám obavu z toho, že se objeví aktivisté, kterým nemám za zlé, že proti tomu vystupují, ale, že my potom jako starostové o tom nevíme, že se nemůžeme na tu akci připravit. Já, pokud by se stalo něco na nádraží, tak ani vlastně nevím, že se něco děje. To mě na té věci nejvíc vadí,"řekl starosta Žďárce nad Sázavou Jan Martinec.

Utajováním transportu byli pobouřeni také ekologičtí aktivisté. Ředitel Greenpeace Jiří Tuter připomněl, že postup provozovatelů Temelína protiřečí všem pravidlům, podle nichž se o otázkách jaderné bezpečnosti informuje v západní Evropě:

"Když si to srovnáme s tím, jakým způsobem probíhaly transporty, jakým způsobem je informována veřejnost v západní Evropě, vzpomeňme si na - zhruba před měsícem - převoz zpracovaného jaderného paliva v Německu, tak je zde velmi zásadní rozdíl v pojetí, o čem veřejnost měla být informována a o čem neměla. Čili je to pravděpodobně o demokracii, je to o tom, že ten jadernej průmysl v České republice pořád je otázka, která jaksi má příchuť totalitního chování, utajování a podobně."

Podle pracovníků energetické společnosti ČEZ i mnohých politiků však přeprava jaderného paliva podléhá zákonu o utajení, a tudíž kromě lidí odpovídajících za bezpečnost transportu nesměl nikdo znát přesný harmonogram cesty. Potvrdil to mluvčí české jaderné elektrárny v Dukovanech Petr Spilka.

"V České republice platí zákony pro jaderné palivo jak pro Temelín, tak pro Dukovany - ty zákony jsou stejné. Čili tady platí přísná pravidla utajení. Já si myslím, že je to rozumné. O převozu velkých peněžních částek, které jsou zhruba stejně nebezpečné se taky dopředu neinformuje. A kdyby se to tak dělalo, tak si myslím, že je to objednávka pro nějaké překvapení."

Podle ředitele jaderné elektrárny Temelín Františka Hezoučkého navíc není jaderné palivo nijak radioaktivní a nepředstavuje absolutně žádné nebezpečí ani pro lidi, ani pro životní prostředí.

Propagátor svobodného přístupu občanů k informacím - bývalý poslanec Oldřich Kužílek v této souvislosti zdůraznil, že v tomto případě je třeba ctít především paragrafy.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio