Vrchní velitel káral

Václav Klaus při projevu na velitelském shromáždění řídících pracovníků ministerstva obrany, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Pochvala i kritika. Tak by se dal shrnout čtvrteční projev prezidenta republiky Václava Klause k armádním špičkám. Prezident, jako vrchní velitel armády, vojáky pochválil za transformaci na profesionální ozbrojenou sílu v době, kdy mají stále nižší rozpočet.

Václav Klaus při projevu na velitelském shromáždění řídících pracovníků ministerstva obrany, foto: ČTK
Václav Klaus kritizoval vojáky za projevy nehospodárnosti v nakládání s majetkem i nedostatky v personální práci. Kriticky se také vyjádřil k současnému směřování armády, která podle něj může mít autoritu jen když bude její prioritou obrana vlasti:

"Ve skutečnosti však již delší dobu převládá tendence a pocit veřejnosti, myslím, že i v naši armádě, že Armádu České republiky budujeme především jako expediční sbor primárně sloužící našemu angažmá v zahraničních misích. To zcela logicky začíná odpovídat její struktura, vybavení i image, který si ve veřejnosti buduje, ale i způsob výchovy a přípravy vojáků. A právě v tom já vidím určitý problém."

Premiér Jan Fischer pak prezidentova kritická slova poněkud neutralizoval konstatováním, že Česko na zahraniční mise nerezignuje:

Václav Klaus s premiérem Janem Fischerem (vlevo), foto: ČTK
"Já myslím, že je to o vyváženém postupu v prioritách. I v zahraničních misích, na které rozhodně rezignovat nebudeme, a ani to není možné. Jsem ale přesvědčen, že nám tím prezident republiky sdělil, že bychom neměli veškerou svoji činnost vyčerpávat pouze na této, byť velmi významné, roli české armády a ty priority chápat komplexně."

S premiérem souhlasí i ministr obrany Martin Barták:

"Jenom bych dodal, že to není a nikdy nebyla expediční armáda, nýbrž armáda s expedičními schopnostmi. A proto, že jsem součástí Severoatlantické aliance, týká se nás nedělitelnost bezpečnosti, a my jak v rámci kolektivní obrany, tak i v rámci toho, že jsme sami schopni si bránit své teritorium, budeme i nadále tyto schopnosti budovat. A k tomu, abychom toto mohli činit, včetně pomoci při například povodních, ale i jakékoliv jiné nepředvídané události, potřebujeme mít stabilní rozpočtový rámec tak, abychom na to vojáky mohli cvičit a vybavovat."

Zleva: prezident Václav Klaus, ministr obrany Martin Barták a náčelník generálního štábu Vlastimil Picek, foto: ČTK
Nynější skandál s vojáky, kteří v misi ISAF v Afghánistánu nosili na přilbách symboly jednotek SS, má podle Václava Klause hlubší příčinu právě v pojetí armádních jednotek:

"Chceme-li nicméně hledat skutečné hlubší příčiny chování těchto vojáků, najdeme je právě v pojetí našich bojových jednotek nikoliv jako obránců vlasti, ale jako jakýchsi speciálních jednotek, které my laici spíše známe z akčních filmů. Není divu, že se v takové atmosféře u některých jednotlivců může dařit kultu násilí a obdivu k tradicím, které s tradicemi Armády České republiky nemají nic společného."

Podle náčelníka generálního štábu Vlastimila Picka není pro osoby s extrémistickým smýšlením v armádě místo. Pro tyto projevy vyhlásil před velitelským shromážděním nulovou toleranci, velitele pak vyzval k osobní odpovědnosti. Premiér Jan Fischer označil pronikání osob s extrémním smýšlením do armády za "zcela nepřípustné".