Výbor OSN pro lidská práva kritizuje ČR především za diskriminaci Romů

logo Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva

Poprvé od vzniku samostatné České republiky se situací v zemi zabýval Výbor OSN pro lidská práva a jeho kritické připomínky se týkají celkem tří hlavních oblastí: diskriminace Romů a diskriminace žen. Zde si komise všímá zejména tzv. domácího násilí, obchodu se ženami a diskriminace v zaměstnání. Výbor zároveň vyzval Českou republiku, aby zřídila nezávislý vyšetřovací orgán, který by projednával stížnosti na policisty. Bližší informace má Jaromír Marek.

logo Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva
Více Jiří Kopal, koordinátor občanských právních hlídek, který se účastnil červencového jednání v Ženevě. Na závěr dodejme, že závěry Výboru OSN pro lidská práva mají doporučující charakter. Podle našich informací se jimi však budou urychleně zabývat výbory vládního zmocněnce pro lidská práva...